Veckobrev v.7

Veckobrev v.7  12/2 – 15/2 2019 

Den här veckan kallas för “Vänliga veckan”. Vi pratade om vad ordet “vänlig” betyder och hur man då ska vara. Vi pratade också om vad ordet “Kärlek” har för betydelse . Eleverna fick skriva ned på ett papper vad kärlek är för dem och sedan klistrade vi upp deras ord på ett gemensamt , stort hjärta. Föräldrar och elever har den här veckan mötts av ordet “Kärlek” på sina egna hemspråk på dörren. 

Veckans bokstäver har varit “Hh” och “Tt”. Hjärta stavas med “H” även om det inte hörs. Under vår mandala- samling på morgonen har eleverna fått rita bilder med hjärtan på. Vi har på våra språksamlingar den här veckan kopplat bokstav till ljud . Vi har prövat att flytta bokstäverna i ett ord och så få ett nytt ord t.ex. tå – åt, in – ni. 

På onsdagen åkte vi till ishallen för att träna balansen på skridskor. Vilken utveckling det har skett sedan vi började med skridskoåkningen! Nästa vecka, som är den sista skridskolektionen, så tänker vi filma eleverna när de åker så att de får se sig själva på isen. 

I går firade vi “Alla hjärtans dag” med att gå på en teaterföreställning på Kunskapens hus. Först gjorde vi en mindmap om vad vi trodde teatern skulle handla om genom att se på en bild från teatern. När vi sett på teatern fick eleverna berätta för varandra vad de sett och vad de kom ihåg. Vi avslutade med att titta på bilder från föreställningen och sedan jämföra med vad vi trodde innan att teatern skulle handla om. Dagen slutade med att eleverna fick chokladhjärta och ett halsband med orden “jag tycker om dig” och vi sjöng sången “Ett rött litet hjärta”. 

I dag har vi skrivit om “Kärlek” i loggboken och sjungit tillsammans. 

Nästa vecka:  Onsdag den 20/2 åker vi skridskor. Ta med skridskor, hjälm och varma kläder. 

Efter sportlovet, v. 9, så kommer vi att ha idrott inomhus i vår idrottssal. Då behöver man ha sportkläder, skor och handduk med sig. Vi duschar efter lektionen. Kläderna kan vara t-shirt, tights, shorts och skor är bra för att minimera skador på fötterna. Vi kommer att ha idrottslektionen på fredagar. 

Trevlig helg! Åsa Annika Lorena Daad 

Veckobrev v.6

Veckobrev v.6  4/2 – 8/2 2019 

Den här veckan har “Vv” “Ww” och “Ää”varit veckans bokstäver. Vi hittade på många ord som börjar på”Vv” men konstaterade att “Ww” är ovanligt i det svenska språket. Vi har räknat antal ljud i ord i arbetsboken och även lyssnat på första ljudet i ord och dragit ett streck till “rätt” bokstav. På tisdagen fick eleverna rita mönster på vantar. Vi fick också tillfälle till att öva oss på vänster och höger när vi klistrade upp vantarna på ett färgat papper. Den dagen avslutade vi också med att äta nygräddade våfflor med sylt. Mums!  

På tisdagen fick eleverna i smågrupp spela spel och öva sig på att känna igen siffror, räkna samman antal knappar/plockisar (addera), uppskatta antal och storleksordna tal. Detta ingår som en del av kartläggningen i matematik. 

I våra språksamlingar har vi den här veckan fortsatt att leka med olika antal ljud i ord. Att lägga till ljud i mitten av ord eller ta bort ett ljud i mitten av ordet är ganska svårt kan vi konstatera. Vi övar vidare i nästa vecka med detta. Sedan kommer vi att börja med att sätta samman bokstäver till ord. 

Vi har gjort stapeldiagram över januari månads väder. Först uppskattade vi vad vi trodde och sedan fick vi räkna antal dagar och det molniga vädret var det vanligaste och det hade vi också trott i förväg. 

På värdegrundslektionen såg vi ett avsnitt ur serien “du är bäst” från Ur. Det handlade om att ställa upp för varandra och hjälpa varandra när någon blev retad. Vi gjorde också vädermassage på varandras ryggar.  

I går fick eleverna öva sig i samarbete i grupp med uppgiften att göra en snögubbe. Först gjorde vi en mind-map om hur en snögubbe ser ut och vad den behöver, sedan fick eleverna göra en skiss på hur deras snögubbe skulle se ut och till slut gick vi ut för att tillverka snögubbar av snö. Att samarbeta är inte alltid så lätt. Det krävs att man kan samtala med varandra och att kunna dela med sig och kompromissa. I dag har eleverna fått redovisa sina resultat av grupparbetet.  

Nästa vecka: Måndag 11/2 är det studiedag. Ingen skola den dagen men fritids är öppet för den som anmält närvaro. 

Onsdag den 13/2 åker vi skridskor i ishallen igen. Ta med skridskor, hjälm och varma kläder. 

Torsdag den 14/2 ska vi på teater på Kulturum, Arlandagymnasiet.  

Trevlig helg! Åsa Annika Lorena Daad 

Veckobrev v.5

Veckobrev v.5  28/1 – ½   2019 

Denna veckas bokstäver har varit “Rr” och “Yy”. Att hitta på ord som började på bokstaven “Yy” var ganska svårt. Yla, yrken , yr och yoga kom vi på men på “Rr” gick det lättare med röd, rund, rutig, rymden och ros som några av alla orden. I arbetsboken fick vi öva på att lyssna på första ljudet i ord och även att göra en övning med att gruppera/kategorisera. 

Att arbeta med ljud har vi gjort hela veckan på våra “Bornholms-samlingar”. Vi har lagt till ljud både före och efter och mitt i ett ord. Eleverna lyssnar och lägger ut klossar i läsriktningen. 

I onsdags var vi med om en trevlig och lärorik lektion på Skansens djurpark i Stockholm. Vår guide Jens berättade om hur djur gör för att klara sig på vintern. Vi fick se och känna på olika skinn/pälsar från djur. Vi fick sedan gå runt i parken och Jens berättade om renarna, älgarna, sälarna och lappugglorna. Sedan gick vi vidare och såg lo, varg och berguv.  Vi har dokumenterat vad vi lärt oss och samarbetat genom att göra ett grupparbete kring några av djuren vi såg på Skansen. 

Jens

Ren

Lappuggla

Lodjur

Varg

Berguv

På onsdagens skridskolektion gick det jättebra för alla elever att ta sig fram på isen utan stöd och hjälp förutom av varandra. Eleverna är väldigt hjälpsamma mot varandra och stöttar och stödjer den som behöver lite extra hjälp. Bravo! 

I dag har vi lärt oss några nya sånger om snögubbar och vi har också övat på sångerna vi ska sjunga på kulturskolans cirkus-föreställning. 

I tisdags eftermiddag/kväll hade många elever och vårdnadshavare terminens utvecklingssamtal. Vi har pratat om kartläggningen i svenska och i matematik och tillsammans tagit fram mål att försöka uppnå . Vi återkommer till de som ännu inte haft sitt utvecklingssamtal. Vi tackar alla för ert engagemang och intresse i samtalen. 

Nästa vecka: Många kommer några minuter sent varje dag och vi kommer att rapportera in “sen ankomst” så kom i tid på morgonen! Skolstarten är måndag: 8.30 tisdag-fredag: 8.10. 

Vi åker skridskor som vanligt på onsdag 6/2. Medtag skridskor, hjälm och varma kläder. 

På gång: Måndag den 11/2 har skolan studiedag. Ingen skola den dagen. Meddela fritids om ev. Närvaro.  

Lämna in lappen om närvaron på sportlovet så snart som möjligt till fritids. 

Trevlig helg! Åsa Annika Lorena Daad 

Veckobrev v.4

Veckobrev v.4  21/1 – 25/1 2019 

Den här veckans bokstäver har varit “Ff” och “Ii”. Vi börjar arbetet med att se ett avsnitt ur “Bokstavslandet” från Ur där vi lyssnar noga för att få tips på ord på rätt begynnelsebokstav som vi sedan använder oss av när vi samlar på ord. Vi jobbar gemensamt i arbetsboken och tar hjälp av varandra och i i veckans kapitel jobbade vi med att räkna ljud i ord och även om motsatser. På collagen finns det bilder på flickor, fingrar, fötter, frukt, instrument, inomhus och ishockey. 

Vi har hela veckan arbetat med att lägga till och ta bort ett ljud från ett ord och då få ett nytt ord. Vi har tagit bort första ljudet, sista ljudet och lagt till ett nytt ljud framför ett ord. Dessa lekar är viktiga för elevernas uppfattning om fonemen i ord. Vi använder klossar i olika färg för att göra det tydligt för eleverna. 

På tisdagen arbetade vi med matematik och området “mönster”. Eleverna trädde armband i ett mönster som sedan skulle omsättas antingen med hjälp av klossar eller ritas av på papper. En bra övning som vi hade bra samtal kring och som alla tyckte var roligt att göra. 

Vi åkte skridskor i onsdags igen och nu fick alla elever pröva att åka utan stöd av något hjälpmedel. Tänk så bra det gick! På eftermiddagen och tidiga kvällen hade flera elever sitt utvecklingssamtal. Tack för trevliga samtal med engagerade elever och vårdnadshavare! 

I går fortsatte arbetet med temat “vinter”. Vi lärde oss nya fakta om fågeln Domherren. Den stannar i Sverige under vintern, den äter frön och knoppar, den har ett svart huvud och hanen är röd på bröstet. Eleverna har också fått måla domherrar med flaskfärg och dessa sitter nu i tematrädet. Vi hade också en kortare lektion om värdegrunden där vi pratade om ordet “förlåt” och hur man använder ordet och vi gjorde “vädermassage” på varandra. 

I dag har vi gjort en “mind-map” /tankekarta om vilka vilda djur det kan finnas i Sverige och om vilka vi tror vi ska få se på studiebesöket på Skansen på tisdag. Vad är vilda djur för något? Det har vi också samtalat kring. Veckan har slutat med en musiklektion och vi har sjungit vintersånger och sånger till en föreställning vi ska få delta på i mars månad med kulturskolan. 

I dag har vi också sagt hej då till Sandra som flyttar till ett annat land. Vi önskar henne lycka till i framtiden. 

Nästa vecka: På tisdag den 29/1 åker vi till Skansen, Stockholm på studiebesök. Vi tar med lunch (hamburgare) från skolan och även frukt och dryck. Eleverna ska inte ta med sig något. Vi börjar vanlig tid kl. 8.10. Beräknar vara tillbaka till ca. Kl.14.00. 

Vi åker skridskor som vanligt på onsdagen. 

Trevlig helg! Åsa Annika Lorena Daad 

Veckobrev v.3

Veckobrev v.3  14/1 – 18/1 2019 

Veckans bokstäver har varit “Nn” och “Uu”. I måndags arbetade vi  med svenska på alla lektioner. Vi samlade ord gemensamt, gjorde collage i grupper och arbetade i våra arbetsböcker tillsammans. Att hjälpas åt och lära ihop är vår metod. 

På tisdagen arbetade vi med vår lärotriangel för att ta reda på fakta om “Ugglor”. Det finns olika slags ugglor, de har olika läten, de är olika stora men alla ugglor är rovdjur och äter alltså kött. Vi har färglagt ugglor och dessa sitter nu i vårt tematräd i klassrummet. 

I veckan har vi på våra språklektioner arbetat med att höra ljuden i ett ord. Vilket ljud hörs först? Vi övade med att lägga ut klossar i läsriktningen. I slutet på veckan har vi gått vidare från tvåljudsord till att lägga till ett ljud framför ordet och då få ett nytt ord. De flesta förstod principen. 

I går hade vi en lektion om isvett.  I skolan såg vi två filmer från svenska livräddningssällskapet och sedan åkte vi till Sigtuna för att på plats se hur isen ser ut. Vi har lärt oss att man inte får gå ut på isen ensam, man måste ha isdubbar, ispik, räddningslina, ryggsäck med mobil och torra kläder med sig. Kärnisen måste vara minst 10 cm. Vi gick inte ut på isen då vi saknade det man måste ha med sig. Isen var inte heller tillräcklig tjock. 

I dag har vi filmat med ipad när vi övat på sortering. Vi konstaterade att man kan sortera på olika sätt: efter färg, storlek, antal hål , form o.s.v. 

På musiken idag sjöng vi lite nya vintersånger. 

Nästa vecka: På onsdag 23/1 åker vi skridskor igen. Ta med skridskor, hjälm och varma kläder 

På onsdag den 23/1 är det också utvecklingssamtal för er som bokat detta datum. Samtalet hålls i klassrummet. Ni som inte bokat er kan göra det så snart som möjligt. Tisdag den 29/1 är nästa tillfälle till utvecklingssamtal. 

På gång: Tisdag den 29/1 åker förskoleklassen till Skansens djurpark i Stockholm. Vi ska med hjälp av en guide få lära oss om hur djur gör på vintern för att överleva kylan. Vi börjar vanlig tid på morgonen men beräknar vara tillbaka till ca. kl.14.00.  Vi tar med lunch och frukt från skolan. Eleverna behöver inte ta med någon ryggsäck. 

Trevlig helg! Åsa Annika Lorena Daad 

Veckobrev v.2

Veckobrev v.2  8/1 – 11/1 2019 

Välkommen tillbaka efter julledigheten! Nu börjar vårterminens arbete och alla var glada att få träffas igen efter drygt två veckors ledighet. 

I tisdags såg vi de sista avsnitten av julkalendern. Vi ville ju alla se hur det gick i julkampen och med stationshuset. På tisdagen arbetade vi också med sammansatta ord. Vi skrev ord som började med “snö” som t.ex. snögubbe, snöflinga, snölykta och snöboll. Eleverna fick sedan skriva valfritt ord och illustrera med bild. Dessa sitter nu på temaväggen . Här fick vi tillfälle att arbeta tematiskt med både svenska, bild och natur. 

På onsdagen åkte vi skridskor i ishallen igen. Oj vad duktiga eleverna har blivit på att hålla balansen! Det är roligt att följa deras utveckling på skridskobanan. 

I går hade vi en lång lektion om värdegrundsarbete. Vi samtalade om ord som integritet, tafsare och nättroll. Vi läste en saga där texten handlade om dessa ord och hur man ska göra om något inte känns bra. Säg “STOPP” sa eleverna. Vi diskuterade kroppens privata delar och att alltid berätta för en vuxen som man litar på om man känner att något inte känns rätt. Eleverna ritade också en bild om det som texten handlade om. 

I veckan har vi också arbetat med att höra det sista ljudet i ett ord och vi har lekt olika språklekar om detta som t.ex. memory. 

Vi har också gjort väderstatistik över december månad. Vi konstaterade att det hade varit flest av de molniga dagarna. Vi jämförde med tidigare månader och såg att det bara var i september som de soliga dagarna hade varit flest. Många bra diskussioner hade vi när vi läste av stapeldiagrammet. 

Idag har vi arbetat mycket med svenska språket. Vi har samlat ord på bokstaven “s”, skrivit ner orden i loggboken arbetat i arbetsboken med bokstäverna “S” och “Å” och även lekt språklekar med det sista ljudet i ett ord. Efter rasten har vi haft julgransplundring. Vi har dansat ut julen med hjälp av traditionella sånglekar och sedan krossat och ätit upp våra pepparkakshus . 

 Vi har nu satt upp listor utanför klassrummen där ni kan fylla i vald tid för utvecklingssamtal. Vårterminens utvecklingssamtal äger rum: onsdag den 23/1 och tisdag den 29/1. Var snäll och boka in er så snart som möjligt. 

På gång: tisdag den 29/1 kommer vi att besöka Skansens Djurpark i Stockholm. Vi kommer att träffa en guide som ska visa oss hur djuren klarar sig på vintern. Vi kommer att få se nordiska vilda djur och lära oss mycket om dessa. Den dagen börjar vi som vanligt kl. 8.10 men beräknar vara tillbaka till ca. 14.00 på Tingvallaskolan igen. Vi tar med matsäck från skolan 

Glöm inte att sjukanmäla på Dexter varje sjukdag. Talsvarstjänst 08- 124 515 32. 

Trevlig helg !  Åsa Annika Lorena Daad 

Veckobrev v.50


Veckobrev v.50  10/12 – 14/12 2018 

Så har vi kommit fram till terminens sista veckobrev. 

I måndags uppmärksammades Alfred Nobel som dog den 10 december för drygt 120 år sedan. Alfred Nobel som var en vetenskapsman och uppfinnare. Flera av eleverna hade klätt upp sig i lite finare kläder dagen till ära. 

I måndags gjorde vi också väderstatistik för november månad. Det var många molniga dagar. 

På tisdagens mattelektion arbetade vi med mönster. Vi arbetade både i stenciler och med att göra egna mönster som fotades med ipad. Eleverna tränade både på mönster, fototeknik och samarbete. 

Tyvärr kunde vi inte åka skridskor i onsdags då det var enda tiden för oss att repetera “Luciatåget” på plats i matsalen/idrottssalen. 

I går gick äntligen “Luciatåget” av stapeln. Eleverna sjöng helt fantastiskt och alla elever, pedagoger och anhöriga tyckte att eleverna hade tränat in ett fint program. Vi är alla så stolta över de fantastiskt duktiga eleverna! Efter de två föreställningarna fick eleverna fortsätta dagen med julkalender, fika och adventssamling med lucköppning. 

I dag har skrivit i loggboken om vårt luciatåg. 

Nästa vecka: På måndag arbetar vi vidare med två nya bokstäver. På tisdag besöker vi Sigtuna stad och ser på julskyltningen och dansar kring den stora granen på torget. På onsdag har vi pysseldag. Då gör vi julpyssel i klassrummet. 

På torsdag arbetar vi vidare med våra bokstäver kopplat till temat.  

På torsdag 20/12 är det obligatorisk närvaro för eleverna på julavslutningen. Den börjar kl.16.30 och är slut senast kl. 18.00. Vi träffas i klassrummet för en liten avslutning innan vi fikar gemensamt. Hela skolan träffas sedan kl. 17.15   utomhus på skolgården .Då  sjunger vi tillsammans och hör på rektorns avslutningstal. Skolan bjuder på saft till fikat men eleverna kan ta med bullar, kakor eller liknande till det gemensamma fikabordet. Alla föräldrar är välkomna att delta på julavslutningen tillsammans med oss på skolan. 

På fredag den 21/12 är det jullov. De elever som anmält närvaro på fritids är välkomna. 

Vi vill redan nu passa på att önska er alla ett skönt lov och att ni ska njuta av ledigheten! 

Vi ses igen tisdag den 8/1 2019 kl.8.10 

Trevlig helg! Åsa Annika Daad Lorena 

Veckobrev v.49

Veckobrev v.49   3/12 – 7/12 2018 

 

I måndags tände vi det första ljuset i adventsljusstaken. Advent som betyder ankomst. Julens ankomst och varför vi firar jul har vi pratat om den här veckan.  

Den här veckan har vi också öppnat de första luckorna i våra adventskalendrar. Vi har en “snällkalender” där det finns uppdrag som t.ex. att göra något snällt för någon eller att våga prata med någon som man inte så ofta samtalar med.  Vi har också två kalendrar som vi öppnar när vi har vår “adventssamling” på morgonen. Ur den vackra burken dras ett namn på en elev i klassen som får vara dagens lucköppnare. Lucköppnaren får dels en chokladbit och dels en liten bok som vi också läser tillsammans innan eleven tar den med sig hem. Spännande! 

Vi har också varje dag tittat på gårdagens avsnitt av årets julkalender på tv. Det är roligt att få gemensamma upplevelser och att se något flera gånger gör att man bättre förstår det man ser. 

I måndags var vi också på en konsert i kulturskolans lokaler i Märsta centrum. Vi fick höra elever både sjunga, spela instrument och se på vacker dans. 

I tisdags åkte vi till Stockholm för att se på julskyltningen i de stora varuhusen. Vi såg tomtar, legotåg, dockskåp, möss som bakade pepparkakor, julgranar och mycket annat. Vi såg de stora” älgarna “ på Sergelstorg  och” hjortarna” i Kungsträdgården. 

I onsdags åkte vi skridskor i ishallen. Med hjälp av stöd på isen så går det bra med balansen för de flesta. Så småningom kommer eleverna att kunna åka skridskor utan att behöva stöd. Vi äter frukt innan vi åker till ishallen så skicka inte med extra mat/dryck för att ätas i ishallen.  

I går arbetade i vår arbetsbok med bokstäverna “Mm” och “Aa”. Vi hade ju påbörjat arbetet med dessa bokstäver i förra veckan men inte blivit färdiga. 

I dag har vi skrivit i Loggboken om vad vi såg på julskyltningen i Stockholm. Eleverna fastnar ju för olika saker. 

Nästa vecka:  Vi uppmärksammar Nobeldagen på måndag 10/12 med lite extra god lunch och vill man får man ha lite extra fina kläder på sig. 

Vi åker skridskor på onsdag 12/12. Ta med skridskor, hjälm och varma kläder. 

På torsdag 13/12 firar vi Lucia. Alla elever måste vara på skolan senast kl. 8.00. Föräldrar är välkomna att lyssna på luciasångerna i matsalen. Vi börjar föreställningen så fort publiken har satt sig. Eleverna i förskoleklassen kommer att uppträda vid två tillfällen. De äldre eleverna är publik kl.9.00. Undrar ni över något så prata med Åsa eller Annika. 

På gång: Julavslutning sker torsdag den 20/12 med början kl. 16.30.  Först är eleverna i skolan som vanligt på dagen för att sedan återkomma på eftermiddagen. Vi träffas i klassrummet först för gemensam fika. Eleverna kan ta med fikabröd och vi dukar upp en gemensam fika buffe där skolan bjuder på saft. Efter detta så träffas hela skolan utomhus för gemensam sång och tal av rektor.  Eleverna har obligatorisk närvaro på julavslutningen . På fredagen den 21/12 är det ingen skola. Då är det jullov! Skolan börjar sedan tisdag den 8/1 2019 kl. 8.10. 

Trevlig helg! Åsa Annika Lorena Daad 

 

 

 

 

 

 

Veckobrev v.48

Veckobrev v.48  26/11 – 30/11 2018 

 

Nu har vi avverkat den sista veckan i höstmånaden november och nästa vecka går vi in i en ny månad och en ny årstid. Vi tycker tiden går fort. 

I måndags fick vi bekanta oss med “veckans bokstäver” som har varit “Mm” och “Aa”. På båda bokstäverna var det lätt att samla många ord. Eleverna är påhittiga och hjälper varandra för tips om ord. 

I tisdags hade vi vår sista lektion med att “Jämföra och mäta”. Den här gången fick eleverna pröva på att använda kuber som kunde staplas ihop. Vi konstaterade att det var lättare att mäta med dessa då de satt fast i varandra. Vi prövade också på att räkna med tiotal. Då blev det enklast om man tog varannan stapel med röda kuber och varannan stapel med blå kuber.

I tisdags fick också eleverna tillfälle att visa sina kunskaper med att göra egna mönster utomhus. De använde blad, stenar, grässtrån, nypon och kottar. Mönstren fick eleverna sedan fota med ipad och i onsdags fick eleverna visa upp sina mönster för varandra. De var jätteduktiga! 

I onsdags hade vi också vår första idrottslektion i ishallen. Eleverna fick öva på balansen med skridskor på fötterna. Några hade övat tidigare men alla försökte så gott man kunde och alla tyckte att det var roligt. Se till att ha varma kläder och strumpor. Vi kommer att åka på onsdagar ända fram till mars månad så det finns gott om tid att hinna bli bättre på balansen. 

Igår, torsdag har vi lärt oss lite om abborrar. Vi lyssnade på ett radioprogram och vi har tagit reda på lite fakta vi ville lära oss. På temaväggen finns det nu abborrar i “vattnet”. 

Den här veckan har vi också lyssnat på en saga och fått rita ett händelseförlopp och sedan berättat om sagan med hjälp av bilderna. Vi övar på  att lyssna och samtala. 

 

Vi har delat ut skolinspektionens enkät ännu en gång då vi inte fått in så många svar . Se till att gå in på nätet och besvara frågorna. Senast på söndag den 2/12 

Nästa vecka: På måndag börjar en ny flicka i förskoleklassen . Vi hoppas att hon ska trivas hos oss.  

På måndag ska vi till kulturskolan i Märstacentrum på konsert. Vi börjar vanlig tid 8.30. 

På tisdag åker vi till Stockholm för att se på julskyltningen. Vi börjar och slutar vanlig tid. Lunch i skolan. 

På onsdag åker vi skridskor i ishallen. Ta med skridskor, hjälm och varma kläder. 

Trevlig Helg ! Åsa Annika Daad Lorena 

Veckobrev v.47

Veckobrev v.47  19/11- 23/11 2018 

 

Den här veckan har varit en “vanligare” vecka. Eleverna berättade i måndags om de olika karaktärerna som de träffat i skolan i förra veckan. Vi har också läst lite böcker av olika författare den här veckan. Det har varit böcker som eleverna tagit med hemifrån. 

I måndags fick eleverna se ett nytt avsnitt ut serien “livet i bokstavslandet”. Den här veckans bokstäver är Bb” och “Oo”. Vi har samlat ord tillsammans och gjort collage i grupper. På våra språklektioner i veckan har vi arbetat med att lyssna efter det första ljudet i ett ord och även parat ihop ord som börjar på samma ljud. De flesta tycker att det första ljudet är ganska lätt att höra tycker eleverna. Vi har också arbetat i vår arbetsbok med bokstäverna “Bb” och “Oo” och även lite med rim och att lyssna på antal ljud i ord. 

I tisdags var vi på den sista simlektionen. Alla eleverna vågade simma i den stora, djupa bassängen. Några har lärt sig simma också. Jättebra! 

På onsdagens mattelektioner fick vi dels mäta med samma material, och dels arbeta med mönster. Vi mätte med trästickor och eleverna kom ihåg att lägga stickorna intill varandra och behövdes det fler så plockade man stickor “bakifrån” och fortsatte räkna. På lektionen med mönster fick eleverna praktiskt fortsätta på ett påbörjat mönster med “plockisar”

 

I går arbetade vi i temat”hösten” med att ta reda på hur ormar klarar sig under vintern. Orm börjar ju på bokstaven “Oo”. Nu finns elevernas ormar på temaväggen . Ormarna är ritade som fantasiormar med ett tydligt mönster. Några med mönstret “varannan”. 

Hela veckan har vi varje dag övat en stund på våra Luciasånger. Fundera nu över helgen vad ni vill klä ut er till på Luciafesten. Välj mellan : tomte, pepparkaka, stjärngosse, tärna och lucia. Vill många vara lucia så lottar vi bland dessa. Kläder finns att köpa på bla. Lidl, H&M, KappAhl och Lindex. Ta kontakt med Åsa eller Annika om ni undrar över något. 

Lucia kommer att firas torsdag den 13/12 kl. 8.10. Då är föräldrar till förskoleklasseleverna välkomna att titta. Eleverna kommer att sjunga för skolans elever vid två tillfällen den morgonen. Först för de yngre eleverna och sedan vid 9.00 för de äldsta eleverna. 

Nästa vecka: Onsdag den 28/11 åker vi skridskor i ishallen. Medtag skridskor, hjälm, vantar och varma kläder. I ishallen är det mycket kallt. Vi börjar vanlig tid 8.10. 

Kom ihåg att lämna in hälsouppgifterna till skolsköterskan så snart som möjligt.  

Vi vill också påminna om att gå in på skolinspektionens skolenkät och besvara frågorna. Svaren är viktiga för oss i skolan. 

Trevlig helg! Åsa Annika Daad Lorena