Veckobrev v.3

Veckobrev v.3   13/1 – 17/1 2020 

I måndags dansade vi ut julen i idrottssalen. Enligt tradition ska julen ut den Tjugondedag jul, alltså den 13 januari. Vi sjöng och dansade bl.a. Prästens lilla kråka, vi äro musikanter och karusellen. Eleverna tyckte också det var spännande att vi med en hammare slog sönder pepparkakshuset. Tomten kom på ett sista besök med varsin påse med innehåll att mumsa på. Trevlig avslutning på julen.  

Granen plockas av.
Vi krossar pepparkakshuset.
Tomten med påsar

Den här veckan har vi återigen dragit igång bokstavsarbetet . Veckans bokstav är “Ss”. Vi har samlat ord på “S” och skrivit ord i våra bokstavsböcker. Eleverna skriver snabbare nu och med tydligare handstil. Att öva ger resultat. Bravo! 

Veckans bokstav som mandalabild.
Ord på bokstaven S.
Arbete i arbetsboken
Collage
Bokstavståget på ipad

I onsdags åkte vi skridskor och i ishallen var vi än en gång ensamma. Så roligt att se elevernas uthållighet och balansen som blivit så mycket bättre sedan första gången vi åkte skridskor på isen. 

I går, torsdag, hade vi en matematiklektion där vi skulle leta efter formen “cirkel”. Några fotade inomhus och några var på skolgården på jakt efter formen. I klassrummet gjordes ett collage av några elever och lektionen avslutades med att vi redovisade arbetet vi gjort för varandra i klassrummet. Kul sätt att introducera geometriska former som vi kommer att jobba vidare med några tillfällen. 

Cirkelformad reflex
Golvmönster
Redovisning av cirklar hittade utomhus.
Cirklar i tidningar

I dag har vi lyssnat till läsläxan och eleverna har fått ett nytt ord att öva på till nästa vecka. En ny text har också eleverna fått med sig hem. Hoppas att alla tycker att det fungerar bra med läsläxan. Om någon undrar över något så ta kontakt med Åsa eller Annika. 

Nästa vecka: Onsdag den 22/1 åker vi skridskor. Ta med hjälm och varma kläder. 

                        Fredag den 24/1 ska läsläxan och loggboken ligga i väskan. 

Det är dags för terminens utvecklingssamtal. Vi har satt upp listor utanför klassrummet där ni kan boka er för en tid. Datumen som gäller är onsdag den 12/2 eller tisdag den 18/2. Vi kommer den här terminen att fokusera på vad vi sett i kartläggningen i svenska och i matematik. Självklart deltar eleverna med sin vårdnadshavare på mötet och behöver ni en tolk så meddela detta så snart som möjligt. Fyll i listan så snart som möjligt för vår och er planerings skull. 

Trevlig helg! 

Åsa Annika Lorena Daad Adhanet 

Veckobrev v.2

Veckobrev v.2  8/1- 10/1 2020 

Välkommen tillbaka till skolan efter jullovet. Hoppas att ni alla hade det lugnt och skönt och att ni är redo för en ny termin med nya utmaningar. 

Den här veckan har vi börjat lite lugnt med ganska mycket lek och samvaro för att alla ska känna delaktighet och trivsel i gruppen. 

I går promenerade vi till vår naturruta för att se hur naturen förändras i takt med att årstiden förändras. Vi konstaterade att myrorna sov i sin stack. Vi såg att videungar hade börjat komma ut ur sina skal och när vi krafsade bland de torra löven så fanns det faktiskt blåsippsknoppar. Det känns lite för tidigt….. 

Videung

På musiklektionen sjöng vi några nya sånger om snö och vinter. Vi sjöng om Kalle Kotte som hängde i en gran och vi sjöng om fisken som frös i sin sjö. 

I dag har vi lämnat ut läsläxor till alla elever. Vi har i veckan lyssnat till eleverna när de läst en kortare text och därför får nu eleverna lite olika slags läsläxor. Läsläxan görs tillsammans med en vårdnadshavare och gärna flera gånger. För att bli en god läsare så behöver man öva och träna mycket på läsning. Även om eleven inte kan läsa själv så kan man följa med i den upplästa texten och leta efter ordet. Varje vecka får eleverna ett nytt ord att hitta i texten och detta ska sedan skrivas i häftet som skickas med i plastfickan. Skriv gärna ordet många gånger på aktuell sida.  Denna vecka är ordet “En”. Räkna också hur många av detta ord eleven hittar i texten och skriv antalet på sidan i häftet. Vi skickar med en liten beskrivning i plastfickan. Se till att allt kommer tillbaka till skolan nästa vecka. Var rädd om det lilla inplastade ordet så det inte kommer bort. Vi kommer att lyssna på eleverna varje fredag och ge ut en ny läsläxa. Hoppas att det kommer att gå bra. 

Läsläxa
Texter i läsläxa

Nästa vecka: På måndag den 13/1 har vi en liten julgransplundring i idrottssalen 

På onsdag den 15/1 åker vi skridskor på idrottslektionen. Ta med skridskor, hjälm och varma kläder. Vantar är ett måste på isen. Vi kommer att åka skridskor hela januari och hela februari på onsdagar. 

På fredag den 17/1 ska läsläxan och loggboken tas med.  

Trevlig helg!  

Åsa Annika Lorena Daad Adhanet Gracia 

Extra information från Sigtuna kommun

INFORMATION från barn- och ungdomsförvaltningen Hej, Jag skriver till er för att berätta att vi har fått information om att flera av gårdarna på våra förskolor och skolor behöver åtgärdas. Detta på grund av att det vid provtagningar som kommunen gjort hittats förhöjda halter av arsenik i den bergskross som ligger på delar av gårdarna. Bergskross används vanligtvis på parkeringsplatser och inte i sandlådor. Det kan vara bra att veta om man har ett barn som ofta äter sand eller jord. Totalt är det tre förskolor och nio grundskolor som är berörda. Jag förstår att det kan väcka oro hos er när ni läser ordet arsenik, därför vill jag vara tydlig med att enligt den information vi hat fått från experter ska det inte innebära någon akut hälsofara för de barn eller vuxna som vistats på gårdarna. Men självklart kommer kommunen att vidta försiktighetsåtgärder och åtgärda de drabbade gårdarna omgående. Gårdarna till förskolorna Växthuset, Edda och Brage (vid paviljongerna) samt Sagaskolan (vid paviljongerna) kommer att vara först ut att åtgärdas, vilket kommer ske redan under julledigheterna. Vi har valt att prioritera förskolorna då små barn i större utsträckning kan få i sig bergskross via munnen. Kommunen kommer att se till att övriga drabbade skolgårdar kommer att säkerställas så fort som möjligt. Nedan hittar ni svar på några av de frågor som ni kan ha. Mer information finns på www.sigtuna.se. Vilka förskolor och skolor är det som har förhöjda arsenikhalter på gårdarna? Kommunen har genomfört mätningar på samtliga kommunala förskolor och skolor som har bergskross på sina gårdar under denna höst. Prover har tagits på flera olika platser på samma gård. Samma gård har uppvisat olika värden, med i bedömningen som gjorts har man utgått från det högsta värdet på varje gård. Följande förskolor och skolor har förhöjda halter av arsenik i den finkorniga bergskrossen på gården: Förskolegårdar: • Växthuset • Edda • Brage, vid paviljongerna BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx www.sigtuna.se Skolgårdar: • Centralskolan • Eddaskolan • Odensala skola • Galaxskolan • Råbergsskolan • S:t Per skola • S:ta Gertrud • Sagaskolan • Skepptuna skola Vad är faran med att det finns arsenik i marken? Arsenik är ett grundämne som förekommer naturligt i berggrunden. Vid intag är arsenik giftigt för människor och djur. Faran kan uppstå om människa eller djur får i sig arsenik, i det här fallet genom att äta av bergskrossen på gårdarna. Är det problem att vistas i byggnaderna som står på marken? Nej det är det inte. Arsenik förångas inte och kan inte komma in i byggnaderna i form av ångor. Vilka symptom ger Arsenik om man drabbas av för höga halter? Arsenikförgiftning yttrar sig i magknip, diarréer och kräkningar. Hur höga halter arsenik krävs för att det ska vara skadligt att få i sig? När dosen är skadlig är beroende av bland annat kroppsvikt. Antonios Georgelis, docent i miljötoxikologi som Sigtuna kommun haft kontakt med säger så här: ”Sett ur toxikologisk- och hälsosynvinkel är det relativt låga halter arsenik som barnen kan ha fått i sig.” Vad är bergskross? Det material som påvisats med förhöjda halter arsenik är det som ofta benämns som makadam. Det handlar alltså inte om jord eller sand i sandlådan. Vilka åtgärder vidtas nu? Det kommer att vidtas åtgärder på alla de gårdar som påvisats ha förhöjda halter arsenik, för att säkerställa att barnen inte kommer åt att äta av bergskrossen. Gårdarna på förskolorna kommer att säkerställas först. Åtgärderna kan skilja sig lite åt från gård till gård. Vid ytterligare frågor, kontakta Sigtuna kommuns kontaktcenter på 08-591 260 00, eller per mail på kontaktcenter@sigtuna.se För er som har barn på någon av de förskolor/skolor vars gårdar ska åtgärdas, så kommer respektive rektor att skicka ut mer information direkt till er. Med vänliga hälsningar, Susana Olsson Casas, förvaltningschef Barn- och ungdomsförvaltningen BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx www.sigtuna.se

Veckobrev v.50

Veckobrev v.50  9/12 – 13/12 2019 

Så har vi nu kommit fram till terminens sista veckobrev. På slutet går tiden så snabbt! 

Den här veckan har fokus varit att öva inför Lucia-föreställningarna. Vi har övat sångernas texter och hur man ska agera vid vissa sånger. Bara att kunna stå still kan vara nog så knepigt .Lucia kommer med ljus i mörkret och det är detta vi firar i dag. Att äta lussebullar och pepparkakor hör också till firandet av Lucia. 

Den här veckan har vi också fortsatt med vår kartläggning “Hitta matematiken” från skolverket. Temat den här gången har varit att pröva och använda ideer inom mätning och att kunna resonera och kommunicera om mätandets princip.  

Mäta och diskutera

På våra matematiklektioner har vi också arbetat med siffror och antal och att addera enkla tal. 

Räkna antal
Addera julkulor

Igår, torsdag, fick eleverna göra en klippövning där cirklar motsvarande antal bokstäver i elevernas förnamn skulle klippas ut. Dessa cirklar har vi nu byggt snögubbar av och alla kunde konstatera att snögubbarna blev olika pga antalet bokstäver i namnet. Dessa snögubbar sitter nu på temaväggen. Vi har också lärt oss att klippa snöflingor. Snöflingorna sitter nu på “trädets” grenar. 

Klippövning
Olika långa snögubbar
Snöflingor på grenarna

På temaväggen sitter fåglarna som flyger mot söder för att finna mat. Vi har pratat om att vissa fåglar, stannfåglarna som äter knoppar och frön behöver lite hjälp när snön kommer. Vi har satt upp talgbollar och påsar med frön som vi hoppas att fåglarna ska hitta. Genom klassrumsfönstret hoppas vi att vi kan följa fåglarna på nära håll. 

Vi matar stannfåglar

Nästa vecka: På måndag, 16/12, har vi en julpysseldag tillsammans med eleverna i förberedelseklassen. Vi kommer att pyssla i grupper. Vi börjar dock dagen i vårat klassrum som vanligt. 

På onsdag, 18/12 åker vi till Sigtuna för att se på julskyltningen i staden och kanske dansa några varv kring julgranen på torget. 

På onsdag 18/12 har vi sedan julavslutning på eftermiddagen. I år är den endast för eleverna, ej föräldrar. Avslutningen börjar kl. 16.30 i klassrummet och vi håller på till kl.17.30. Det är skolplikt att närvara även på julavslutningen. Eleverna blir kompenserade genom att jullovet börjar torsdag den 19/12. 

Redan nu önskar vi att ni alla får ett lugnt och skönt jullov! 

Skolan börjar igen onsdag den 8/1 2020 kl. 8.10. Ingen idrott den dagen. 

Trevlig helg!  

Åsa Annika Lorena Daad Adhanet Gracia 

Veckobrev v.49

Veckobrev v.49  2/12 – 6/12 2019 

Nu har vi kommit till årets sista månad, december. December som är den första månaden i årstiden vinter. Många nya begrepp att lära sig. 

Nedräkning i form av målarbilder

I måndags fick vi öppna första luckan i vår “Snällkalender”. Den kalendern ger oss små uppdrag att utföra varje dag. Vi behöver påminna varandra då många glömmer att utföra uppdragen. Det kan vara att t.ex. säga “Hur mår du” på ett annat språk eller att säga “hej” när man möter någon man känner. Vi har en “snällometer” vi fyller i på väggen där vi visar om vi utför uppdragen ordentligt. 

Snällkalendern

I måndags öppnade vi också en lucka i vår Pixi-kalender. Varje dag läser vi sedan den boken som en av eleverna får ta med sig hem. Vi har i veckan bl.a. läst om stjärnor, hajar och sagan om de tre små grisarna. 

Våra adventskalendrar

I vår kartläggning” Hitta matematiken” har vi den här veckan arbetat med rumsuppfattning och olika perspektiv. Arbetet har gjorts i små grupper runt ett bord med en “lekpark” på. Spännande har eleverna tyckt och alla har varit intresserade av att delta efter bästa förmåga. 

Lekparken

Vi har haft flera lektioner med matematik där vi arbetat med siffror och antal och att färglägga enligt siffror. 

Vår tema-vägg har nu förändrats då vi bytt årstid. Vi har haft biologilektioner då vi pratat och ritat om hur djur gör på vintern för att klara kylan. Eleverna har gjort egna bilder som sitter utanför klassrummet och på tema-väggen finns nu ormar under rötterna, fåglar som flyger mot varmare länder och myror nere i sin stack. 

Elevernas tankar om hur djuren klarar vintern.
Ormar bland trädets rötter.
Fåglar flyger mot varmare platser.
Myror i sin stack.
Myror i sina gångar under myrstacken

I onsdags var vi i ishallen och övade skridskoåkning. Detta blev sista tillfället att åka före jullovet. Förra veckan skrev vi att vi skulle åka skridskor även den 11/12 men den tiden behöver vi till Luciaträning i matsalen/idrottssalen. Troligtvis kommer vi att utnyttja allmänhetens tider även i början på nästa termin för skridskoåkning. Ni får information senare om detta. 

Nästa vecka: Vi fortsätter med kartläggning i “Hitta matematiken”. 

Ingen skridskoåkning på onsdag den 11/12 

På fredag den 13/12 firar vi Lucia i skolan. Vi börjar kl. 8.00 och då ska eleverna vara färdigklädda som sin karaktär i Luciatåget. Vi träffas i entren vid matsalen. Kom gärna i god tid. Första framträdandet sker kl. 8.15 för halva skolan (lågstadiet) och sedan sjunger vi kl. 9.00 för den andra halvan av skolan(mellanstadiet).  Föräldrar till elever i förskoleklassen är självklart välkomna att ta del av föreställningen.  

Trevlig helg! 

Åsa Annika Lorena Daad Adhanet Gracia 

Veckobrev v.48

Veckobrev v.48  25/11 – 29/11 2019 

Den här veckan har vi fortsatt vår kartläggning i matematik. Tidigare har vi arbetat med mönster och eleverna har visat att de kan fortsätta ett påbörjat mönster och även översätta ett mönster med andra material. Vi har också tidigare kartlagt elevernas kunskaper om hur siffror skrivs. Den här veckan har vi spelat spel på olika sätt och kartlagt begrepp som addition, storleksordning och att kunna läsa av en tärning.  

Kartläggning i ”hitta matematiken ”

I tisdags fick eleverna lära sig de första grunderna i tärningsspelet Yatzy. Där ska man kunna läsa av en tärning och addera prickarna. Vi hade också en matematiklektion där eleverna fick jämföra och mäta med olika material. Vi använde oss av bl.a. plastskedar, tandpetare och trådrullar. Vi konstaterade att när man mäter samma sak blir antalsresultatet olika beroende på att sakerna man mätte med var olika stora. Vi använde oss av “Häl till tå” – metoden som innebär att lägga sakerna helt intill. Att mäta ett bordsben var svårt då sakerna trillade. Hur ska man då göra? Vi kom på olika bra metoder. Hör med eleverna om de själva kan redovisa för detta hemma. 

Mäta med pennor.
Mäta med trådrullar.
Kloka samtal när bordsbenet ska mätas med hjälp av trådrullar.
Att mäta ett bordsben med plastskedar.
Att mäta en whiteboard med plastskedar
Vi har spelat mycket brädspel i veckan.
”kalaha” och ”tre i rad” är populära spel.

I onsdags var alla is-stöd upptagna av andra elever som var i A-hallen och åkte skridskor. Vi fick alltså bra tillfälle att öva balansen utan stöd, när vi åkte skridskor i B-hallen. Alla elever har utvecklats positivt i sin skridskoåkning. Bra kämpat! Vi kommer att åka skridskor  två onsdagar till: den 4/12 och den 11/12.  Efter jullovet får ni ny information om hur idrotten kommer att bedrivas. 

Hela veckan har vi övat på våra Lucia-sånger. Eleverna har önskat vilken karaktär de vill klä sig som i Luciatåget. De som önskar vara pepparkaka, tomte, stjärngosse eller tärna får vara det. De som önskar vara Lucia kommer att få vara med om en lottdragning och därefter ser vi vem som blir vår Lucia. Övriga får då välja någon av de andra karaktärerna. På måndag skickar vi hem en lista på vad alla elever är för karaktär i Luciatåget. Lucia kommer att firas i skolan den 13/12. Vi ska vara på plats och färdigklädda till kl. 8.00 den dagen. Vi ska uppträda för skolans elever vid två tillfällen: Kl. 8.20   och kl. 9.00. Ni föräldrar är välkomna att närvara vid en av föreställningarna. 

Nästa vecka: Onsdag den 4/12 skridskoåkning. Ta med skridskor, hjälm, vantar och varma kläder. 

På gång: Julavslutning kommer att ske onsdag den 18/12 mellan kl.16.30 – 17.30 i klassrummet. Avslutningen är obligatorisk och annars måste man söka ledigt om man inte närvarar. Jullovet börjar den 19/12 och vårterminen startar onsdag den 8/1 kl. 8.10. 

Trevlig helg!  

Åsa Annika Lorena Daad Gracia Adhanet 

Veckobrev v.47

Veckobrev v.47  18/11 – 22/11 2019 

Nu har vi haft en lite mer ”vanlig” vecka efter vår “Barnboksvecka”. Den här veckan har vi haft en hel del kartläggning med “Hitta språket”. Vi har kollat bokstavskännedom och om eleverna kan koppla ljudet till bokstavens namn. Vi börjar nu bli helt klara med kartläggningen  i svenska språket och kommer att i nästa vecka gå vidare med kartläggningen i matematik och vi börjar då med sortering. 

Vi har vid flera tillfällen i veckan delat upp eleverna i mindre grupper och det har vi upplevt som positivt för alla. Eleverna kan koncentrera sig bättre och kan då också snabbare slutföra arbetsuppgifter. Vi har bl.a. arbetat med att skriva bokstäver och bilda ord men också haft rörelse i idrottssalen i mindre grupp. 

Den här veckan har vi läst flera sagor om Alfons Åberg bl.a. om Hemlige Mållgan. 

Vi åkte skridskor i ishallen i onsdags och det var en bra lektion. 

I går arbetade vi med värdegrunden. Vi har nu arbetat klart i vårt häfte ”Boken om mig” och många elever har nu själva kunnat skriva ord som komplement till bilderna de ritat. Väldigt roligt att se! 

Boken om mig
Bild med text

Vi har försökt att få tillfälle varje dag till en stund med sångträning inför Luciafirandet den 13/12.  Det är många sånger med svår och lång text att lära sig utantill. Vi har också pratat om de olika karaktärerna/figurerna i ett Luciatåg och att ni tillsammans hemma pratar om vad man vill klä ut sig till. Om ni har några funderingar kring kläder eller utstyrsel så ta kontakt med Åsa eller Annika.  

Nästa vecka:  På onsdag den 27/11 åker vi skridskor i ishallen. Ta med skridskor, hjälm och varma kläder. Vantar är ett måste på isen. 

Vi har en prao-elev som heter Berian som kommer att vara hos oss under två veckor med start på måndag den 25/11. Vi hälsar henne välkommen till oss. 

Den här veckan har Luana flyttat och börjat skolan i en annan kommun. Vi önskar henne lycka till i fortsättningen! 

Trevlig helg! 

Åsa Annika Daad Lorena Gracia Adhanet 

Veckobrev v.46

Veckobrev v.46  11/11 – 15/11 2019 

Den här veckan har vi kallat för “Barnboksveckan”. Det passar bra att uppmärksamma barnboken då det i går, torsdag, var den Nationella Läsdagen. 

Eleverna har den här veckan fått lyssna till sagor, sett filmer och dramaföreställningar, ritat och målat olika karaktärer ur barnböcker. Skolan har fått besök av flera olika karaktärer, påhittade figurer, såsom Alfons Åberg och hans pappa, Pippi Långstrump med sin apa Herr Nilsson och Snövit ur Bröderna Grimms folksaga. Eleverna har lärt sig nya ord som: karaktär, författare, illustratör och tecknare. 

Alfons och hans pappa
Vi har målat Alfons med pastellkritor

På tisdagen så samarbetade förskoleklassen med elever i förberedelseklassen. Då bakade alla pepparkakor som Pippi Långstrump och eleverna fick öva på att skriva karaktärernas namn i ett arbetshäfte. Då vi bakade fick alla lära sig ord som: deg, kavel, kakmått, ugnsplåt och pepparkakor.  

Pippi Långstrump och tant Pruzelius
målarbilder med sagokaraktärer

I onsdags var vi utklädda till pirater när vi besökte kulturskolan i Märsta centrum. Vi fick se en härlig föreställning med dans, sång, teater och musik framförd av elever och lärare från kulturskolan. Vi fick också delta med sånger som vi övat på innan. Mycket uppskattat! 

Igår, torsdag, var Snövit i skolan. Med hjälp av teater fick eleverna höra sagan om Snövit och de sju dvärgarna och om hur styvmodern/häxan kom med ett förgiftat äpple till Snövit.  

Snövit

Vi hade också en lektion om Äpplet och vad delarna på ett äpple heter. Eleverna fick prata i grupper och visa vad de kunde innan vi gemensamt hjälptes åt. En liten snurra om “Äpplets livscykel” hann vi också med. 

Äpplets delar
Äpplets livscykel

Som avslutning på veckan har också vårt skolbibliotek haft nyinvigning. Vi fick besöka det under dagen. 

Den här veckan har vi också börjat så smått att öva på sångerna som vi ska sjunga på Luciamorgonen fredag den 13/12. Som tradition på skolan så är det förskoleklassens som ansvarar för detta. Vi kommer att ha två föreställningar på morgonen. Skolans elever delas upp i två grupper och första föreställning sker vid 8.10 och nästa vid 9.00 tiden. Självklart är föräldrar till elever i förskoleklassen välkomna att se och lyssna på sina barn. Vi återkommer med mer information. 

Nästa vecka: På onsdag den 20/11 åker vi skridskor igen i ishallen. Medtag skridskor, hjälm och varma kläder. 

Trevlig helg! Åsa Annika Lorena Daad Gracia Adhanet 

Veckobrev v.45

Veckobrev v.45  4/11 – 8/11 2019

Hoppas att ni alla hade ett skönt “läslov”. Vi hörde att flera elever fått lyssna till sagor och några hade varit till biblioteket och lånat böcker. Kul!

I måndags arbetade vi i mindre grupper. I idrottssalen fick eleverna träna på att lyssna till instruktioner, i klassrummet fick eleverna öva samarbete genom lek och i ett grupprum var det kartläggning av språket då eleverna fick visa att de kände igen några symboler och vanligt förekommande ordbilder såsom deras eget förnamn.

På tisdagen fortsatte vi med kartläggningen i två grupper och nu fick eleverna visa att de kunde höra det första ljudet i ett ord. Vi hade också två matematiklektioner då vi på den ena lektionen arbetade med begreppet “Minst” och på den andra lektionen fick eleverna pröva på att mäta med hjälp av sina fötter. Det är viktigt att häl och tå möts men då fötterna är olika stora så blir remsorna olika långa. Bra och intressanta reflektioner om detta. Några elever var ute på skolgården och mätte olika saker med hjälp av sina fötter.

Tå mot häl
Vi samarbetar och hjälper varandra
Olika långa remsor

I onsdags åkte vi skridskor i ishallen. Den här gången fanns inte så många ”stöd” att tillgå så det var lite svårt med balansen för vissa men de flesta kämpade på.

Igår hade vi en lektion om hur ett brev kommer fram till rätt adress. Alla elever fick skriva och rita ett brev till en klasskamrat.Brevet lades sedan i ett adresserat kuvert med porto på. I dag har breven lämnats i en postlåda .  Då eleverna inte vet vem som får deras brev så blir det spännande att se vem man får ett brev av i nästa vecka. Ta med brevet till skolan så vi alla får se att breven kommer fram som de ska. Alla har nu lärt sig sina adresser. Bra jobbat!

I dag har vi också fortsatt med kartläggningen i svenska språket. Vi har delat upp enkla ord i språkljud.

Nästa vecka: Barnboksvecka. Vi kommer att uppmärksamma barnböcker och olika författare. Några ”barnbokskaraktärer” kanske kommer på besök.

På onsdag den 13/11 ska vi på en konsert i kulturskolan, Märsta centrum. Vi har övat på flera sånger som vi då ska få sjunga tillsammans.

Ingen skridskoåkning på onsdag den 13/11.

Trevlig helg!

Åsa Annika Lorena Daad Adhanet Gracia

Veckobrev v.43

Veckobrev v.43  21/10 – 25/10 2019 

Så har vi kommit till slutet av oktober månad och när vi träffas igen efter lovet så har vi kommit in i november månad. Tiden går så fort! 

I måndags arbetade vi på svenska – lektionen med sammansatta ord. Det är ord som man kan dela upp i två olika ord. Vi testade på att byta plats på orden och då få ett helt annat ord som t.ex. motorcykel blir cykelmotor. Eleverna  fick också illustrera med hjälp av bilder olika sammansatta ord. Bilderna sitter nu på väggen utanför klassrummet. 

På matte lektionerna den här veckan har vi bl.a. skrivit tal som saknas i en talrad, arbetat med siffror och antal och prövat på att mäta avstånd. Eleverna fick hoppa med plastgrodor och sedan mäta det längsta hoppet med hjälp av en pappersremsa. Remsorna jämförde vi sedan och konstaterade att vissa “grodor” kunde hoppa väldigt långt medan andra bara hoppade en kort sträcka. Att ha en gemensam startpunkt är viktigt för att kunna jämföra säger eleverna vid samtalet efter lektionen. 

Grodhopp
Mäta avstånd
Grodhoppsremsor

På onsdagen åkte alla elever skridskor i ishallen och redan nu ser vi att flera elever vågar släppa “stödet” och lita på sin förmåga till balans. Kul! Vi fortsätter åka skridskor efter lovet. 

I går, torsdag, hade vi en tema-dag med fokus på barnkonventionen. Detta med anledning av FN-dagen som alltid firas den 24/10. Vi sjöng “I natt jag drömde” på skolgården. Roligt att hela skolan gör något tillsammans. Vi fortsatte dagen med en mys-fika i klassrummet då vi pratade om barns rättigheter och de fick ett litet armband av papper som minne. Sedan följde ett grupparbete då eleverna fick illustrera några av rättigheterna på ett gemensamt papper. Efter rasten fick alla färglägga en “figur” såsom en bild av sig själv och dessa figurer sitter nu i fönstret i klassrummet. Vi avslutade med sångsamling där vi sjöng sånger som passade detta tema. 

Saft och bulle
Armband
Grupparbete
Grupparbeten med tema barnkonventionen
Självporträtt
Vi håller varandra i handen

Nästa vecka: LOV  från skolan. Fritids är öppet, utom måndag den 28/10, för de som anmält fritidsnärvaro. 

På gång: efter lovet, v. 45 så åker vi skridskor på onsdagen den 6/11. Ta med hjälm, skridskor och varma kläder. 

Trevlig helg och ha ett skönt höstlov! Vi ses igen måndag den 4/11 

Åsa Annika Daad Adhanet Gracia Lorena. Vi tackar Avin som hjälpt oss i veckan.