Extra information från Sigtuna kommun

INFORMATION från barn- och ungdomsförvaltningen Hej, Jag skriver till er för att berätta att vi har fått information om att flera av gårdarna på våra förskolor och skolor behöver åtgärdas. Detta på grund av att det vid provtagningar som kommunen gjort hittats förhöjda halter av arsenik i den bergskross som ligger på delar av gårdarna. Bergskross används vanligtvis på parkeringsplatser och inte i sandlådor. Det kan vara bra att veta om man har ett barn som ofta äter sand eller jord. Totalt är det tre förskolor och nio grundskolor som är berörda. Jag förstår att det kan väcka oro hos er när ni läser ordet arsenik, därför vill jag vara tydlig med att enligt den information vi hat fått från experter ska det inte innebära någon akut hälsofara för de barn eller vuxna som vistats på gårdarna. Men självklart kommer kommunen att vidta försiktighetsåtgärder och åtgärda de drabbade gårdarna omgående. Gårdarna till förskolorna Växthuset, Edda och Brage (vid paviljongerna) samt Sagaskolan (vid paviljongerna) kommer att vara först ut att åtgärdas, vilket kommer ske redan under julledigheterna. Vi har valt att prioritera förskolorna då små barn i större utsträckning kan få i sig bergskross via munnen. Kommunen kommer att se till att övriga drabbade skolgårdar kommer att säkerställas så fort som möjligt. Nedan hittar ni svar på några av de frågor som ni kan ha. Mer information finns på www.sigtuna.se. Vilka förskolor och skolor är det som har förhöjda arsenikhalter på gårdarna? Kommunen har genomfört mätningar på samtliga kommunala förskolor och skolor som har bergskross på sina gårdar under denna höst. Prover har tagits på flera olika platser på samma gård. Samma gård har uppvisat olika värden, med i bedömningen som gjorts har man utgått från det högsta värdet på varje gård. Följande förskolor och skolor har förhöjda halter av arsenik i den finkorniga bergskrossen på gården: Förskolegårdar: • Växthuset • Edda • Brage, vid paviljongerna BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx www.sigtuna.se Skolgårdar: • Centralskolan • Eddaskolan • Odensala skola • Galaxskolan • Råbergsskolan • S:t Per skola • S:ta Gertrud • Sagaskolan • Skepptuna skola Vad är faran med att det finns arsenik i marken? Arsenik är ett grundämne som förekommer naturligt i berggrunden. Vid intag är arsenik giftigt för människor och djur. Faran kan uppstå om människa eller djur får i sig arsenik, i det här fallet genom att äta av bergskrossen på gårdarna. Är det problem att vistas i byggnaderna som står på marken? Nej det är det inte. Arsenik förångas inte och kan inte komma in i byggnaderna i form av ångor. Vilka symptom ger Arsenik om man drabbas av för höga halter? Arsenikförgiftning yttrar sig i magknip, diarréer och kräkningar. Hur höga halter arsenik krävs för att det ska vara skadligt att få i sig? När dosen är skadlig är beroende av bland annat kroppsvikt. Antonios Georgelis, docent i miljötoxikologi som Sigtuna kommun haft kontakt med säger så här: ”Sett ur toxikologisk- och hälsosynvinkel är det relativt låga halter arsenik som barnen kan ha fått i sig.” Vad är bergskross? Det material som påvisats med förhöjda halter arsenik är det som ofta benämns som makadam. Det handlar alltså inte om jord eller sand i sandlådan. Vilka åtgärder vidtas nu? Det kommer att vidtas åtgärder på alla de gårdar som påvisats ha förhöjda halter arsenik, för att säkerställa att barnen inte kommer åt att äta av bergskrossen. Gårdarna på förskolorna kommer att säkerställas först. Åtgärderna kan skilja sig lite åt från gård till gård. Vid ytterligare frågor, kontakta Sigtuna kommuns kontaktcenter på 08-591 260 00, eller per mail på kontaktcenter@sigtuna.se För er som har barn på någon av de förskolor/skolor vars gårdar ska åtgärdas, så kommer respektive rektor att skicka ut mer information direkt till er. Med vänliga hälsningar, Susana Olsson Casas, förvaltningschef Barn- och ungdomsförvaltningen BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx www.sigtuna.se

Veckobrev v.50

Veckobrev v.50  9/12 – 13/12 2019 

Så har vi nu kommit fram till terminens sista veckobrev. På slutet går tiden så snabbt! 

Den här veckan har fokus varit att öva inför Lucia-föreställningarna. Vi har övat sångernas texter och hur man ska agera vid vissa sånger. Bara att kunna stå still kan vara nog så knepigt .Lucia kommer med ljus i mörkret och det är detta vi firar i dag. Att äta lussebullar och pepparkakor hör också till firandet av Lucia. 

Den här veckan har vi också fortsatt med vår kartläggning “Hitta matematiken” från skolverket. Temat den här gången har varit att pröva och använda ideer inom mätning och att kunna resonera och kommunicera om mätandets princip.  

Mäta och diskutera

På våra matematiklektioner har vi också arbetat med siffror och antal och att addera enkla tal. 

Räkna antal
Addera julkulor

Igår, torsdag, fick eleverna göra en klippövning där cirklar motsvarande antal bokstäver i elevernas förnamn skulle klippas ut. Dessa cirklar har vi nu byggt snögubbar av och alla kunde konstatera att snögubbarna blev olika pga antalet bokstäver i namnet. Dessa snögubbar sitter nu på temaväggen. Vi har också lärt oss att klippa snöflingor. Snöflingorna sitter nu på “trädets” grenar. 

Klippövning
Olika långa snögubbar
Snöflingor på grenarna

På temaväggen sitter fåglarna som flyger mot söder för att finna mat. Vi har pratat om att vissa fåglar, stannfåglarna som äter knoppar och frön behöver lite hjälp när snön kommer. Vi har satt upp talgbollar och påsar med frön som vi hoppas att fåglarna ska hitta. Genom klassrumsfönstret hoppas vi att vi kan följa fåglarna på nära håll. 

Vi matar stannfåglar

Nästa vecka: På måndag, 16/12, har vi en julpysseldag tillsammans med eleverna i förberedelseklassen. Vi kommer att pyssla i grupper. Vi börjar dock dagen i vårat klassrum som vanligt. 

På onsdag, 18/12 åker vi till Sigtuna för att se på julskyltningen i staden och kanske dansa några varv kring julgranen på torget. 

På onsdag 18/12 har vi sedan julavslutning på eftermiddagen. I år är den endast för eleverna, ej föräldrar. Avslutningen börjar kl. 16.30 i klassrummet och vi håller på till kl.17.30. Det är skolplikt att närvara även på julavslutningen. Eleverna blir kompenserade genom att jullovet börjar torsdag den 19/12. 

Redan nu önskar vi att ni alla får ett lugnt och skönt jullov! 

Skolan börjar igen onsdag den 8/1 2020 kl. 8.10. Ingen idrott den dagen. 

Trevlig helg!  

Åsa Annika Lorena Daad Adhanet Gracia 

Veckobrev v.49

Veckobrev v.49  2/12 – 6/12 2019 

Nu har vi kommit till årets sista månad, december. December som är den första månaden i årstiden vinter. Många nya begrepp att lära sig. 

Nedräkning i form av målarbilder

I måndags fick vi öppna första luckan i vår “Snällkalender”. Den kalendern ger oss små uppdrag att utföra varje dag. Vi behöver påminna varandra då många glömmer att utföra uppdragen. Det kan vara att t.ex. säga “Hur mår du” på ett annat språk eller att säga “hej” när man möter någon man känner. Vi har en “snällometer” vi fyller i på väggen där vi visar om vi utför uppdragen ordentligt. 

Snällkalendern

I måndags öppnade vi också en lucka i vår Pixi-kalender. Varje dag läser vi sedan den boken som en av eleverna får ta med sig hem. Vi har i veckan bl.a. läst om stjärnor, hajar och sagan om de tre små grisarna. 

Våra adventskalendrar

I vår kartläggning” Hitta matematiken” har vi den här veckan arbetat med rumsuppfattning och olika perspektiv. Arbetet har gjorts i små grupper runt ett bord med en “lekpark” på. Spännande har eleverna tyckt och alla har varit intresserade av att delta efter bästa förmåga. 

Lekparken

Vi har haft flera lektioner med matematik där vi arbetat med siffror och antal och att färglägga enligt siffror. 

Vår tema-vägg har nu förändrats då vi bytt årstid. Vi har haft biologilektioner då vi pratat och ritat om hur djur gör på vintern för att klara kylan. Eleverna har gjort egna bilder som sitter utanför klassrummet och på tema-väggen finns nu ormar under rötterna, fåglar som flyger mot varmare länder och myror nere i sin stack. 

Elevernas tankar om hur djuren klarar vintern.
Ormar bland trädets rötter.
Fåglar flyger mot varmare platser.
Myror i sin stack.
Myror i sina gångar under myrstacken

I onsdags var vi i ishallen och övade skridskoåkning. Detta blev sista tillfället att åka före jullovet. Förra veckan skrev vi att vi skulle åka skridskor även den 11/12 men den tiden behöver vi till Luciaträning i matsalen/idrottssalen. Troligtvis kommer vi att utnyttja allmänhetens tider även i början på nästa termin för skridskoåkning. Ni får information senare om detta. 

Nästa vecka: Vi fortsätter med kartläggning i “Hitta matematiken”. 

Ingen skridskoåkning på onsdag den 11/12 

På fredag den 13/12 firar vi Lucia i skolan. Vi börjar kl. 8.00 och då ska eleverna vara färdigklädda som sin karaktär i Luciatåget. Vi träffas i entren vid matsalen. Kom gärna i god tid. Första framträdandet sker kl. 8.15 för halva skolan (lågstadiet) och sedan sjunger vi kl. 9.00 för den andra halvan av skolan(mellanstadiet).  Föräldrar till elever i förskoleklassen är självklart välkomna att ta del av föreställningen.  

Trevlig helg! 

Åsa Annika Lorena Daad Adhanet Gracia