Veckobrev v.18

 Veckobrev v.18  27/4 – 30/4 2020 

Den här veckan har fokus legat på vår miljö. 

I måndags började vi titta på en programserie från UR-skola som handlar om miljö och återvinning. Vi fick följa med “Barr och Pinne” när de lär andra om var och hur man ska ta hand om sina sopor. Vi såg hur glas och tidningar ska sorteras rätt. Vi arbetade också i ett häfte med att klistra och sortera sopor rätt.  På idrotten fick eleverna röra sig utomhus på multibanan och leka olika rörelselekar. 

sortera rätt

I tisdags arbetade vi med Allemansrätten. Vad får vi göra i naturen? Vad får man inte göra? Vi arbetade i grupper och hade bra diskussioner och på collage har eleverna visat sina kunskaper om detta. Dessa sitter utanför klassrummet nu. 

Allemansrätten

Igår, onsdag, var målet att eleverna skulle visa sina kunskaper i att sortera sopor på ett rätt sätt. Vi städade i vår naturruta . Vi hittade plast, papper, ofärgat glas, färgat glas och metall. Alla letade och plockade med stor iver så när vi gick iväg med säcken till återvinningsstationen hade vi mycket sopor att sortera. Vi såg också avsnittet med “Barr och Pinne” där vi fick följa en sopas väg. 

skräp i skogen
sortera och kasta i rätt container

I dag har veckobrevet bara delats ut för vi skulle sedan göra skolgården fin och städad tillsammans med resten av skolans elever. Eleverna har fått ett diplom idag för sin insats som “Skräphjälte”.  

Nästa vecka: På måndag presenteras “Veckans bokstäver”. Eleverna ska också få pröva på friidrott på måndagens idrottslektion utomhus. Den 19/5 kommer vi nämligen att ha en friidrottsdag på Midgårdsvallen, så då övar vi lite inför denna. 

På fredag den 8/5 ska läsläxan och loggboken ligga i väskan. 

I bloggen finns en information från Sigtuna Kommun bl.a. angående hur skolavslutningen ska gå till och om närvaron i skolan. Detta brev hittar ni under detta veckobrev i bloggen på adressen www.tingvallaskolan.se gå in i fliken förskoleklass. 

Trevlig Valborgshelg! 

Åsa Annika Lorena Gracia Daad 

Information från Sigtuna kommun

2020-04-28
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Södergatan 20, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36
barnochungdom@sigtuna.se www.sigtuna.se
Information till er med barn i förskola och grundskola
Bästa föräldrar,
Våren har äntligen kommit till oss på riktigt och med det närmar sig även slutet av
detta läsår. Det har varit en annorlunda vår som vi alla, på ett eller annat sätt, har blivit
drabbade av. Trots pandemin har våra förskolor och grundskolor kunnat hålla öppna
och vi har i de flesta fall bedrivit undervisning som vanligt. Det enda vi har fått
organisera om är aktiviteter som normalt ligger utanför förskolan/skolans lokaler som
exempelvis utflykter och studiebesök. För förskolans del har vissa förskolor tillfälligt
fått slås ihop på grund av personalfrånvaro.
Sommar -och skolavslutning
På grund av coronakrisen kommer det inte arrangeras några traditionella avslutningar
i år i varken förskola eller skola. Skolorna kommer att se till att alla eleverna klassvis
får fira in sommarlovet, men utan medverkan av föräldrar eller andra besökare. Även
på förskolorna kommer man att titta på hur man på ett fint sätt kan fira in sommaren
utan närvaro av föräldrar. Det kommer alltså inte bli några avslutningar där hela skolan
samlas. Detta innebär också att inga föräldrar eller andra externa besökare kommer få
delta i avslutningarna i år.
Närvaro i skolan och förskolan
Vi har en förståelse för att det finns en oro för den pågående pandemin. Frågan om
skolplikt är svår i dessa tider när många känner oro och vill vara extra försiktiga. Vi
har, precis som ni, barnens bästa för ögonen. I den här oerhört svåra situationen
behöver vi i skolan och ni föräldrar hjälpas åt. Vi vädjar därför till er som har friska,
symptomfria barn att låta de komma till förskolans och skolans verksamhet. Det
bästa för våra barn och elever är, enlig vår bedömning, att de får vara i
förskolan/skolan med sina kompisar, att de tar del av den undervisning som erbjuds
och får möjlighet att lära och utvecklas. Det är extra viktigt för de elever som ska få
betyg så att de inte hamnar efter inför vårens betygssättning och särskilt viktigt för de
elever som ska börja gymnasiet till hösten.
Prata med rektor och lärare om ni känner er oroliga om hur ni kan lösa situationen
på bästa sätt för just er familj, vi välkomnar er tillbaka med öppna armar.
Ta hand om er!
Vänliga hälsningar från verksamhetscheferna för förskolan och grundskola
Gunilla Bränn Anita Kettunen Carmen Blom

Veckobrev v.17

Veckobrev v.17  20/4 – 24/4 2020 

Tänk så varmt och skönt väder vi har haft några dagar den här veckan! Nästan sommarvärme. Vi är glada för dessa dagar, även om det blev lite kallare i dag, fredag. 

“Veckans bokstäver” har varit “Gg” och “Pp”.  G som i grodor, grönt och guld och P som i pingvin, paraply och päron. Orden har skrivits i bokstavsböckerna och på collagen finns bilder ur tidningar som visar på ” veckans bokstäver”. 

bokstavsboken
gammal, gul och grön
pool, pingvin och parasoll

I onsdags besökte vi vår “naturruta” där vi följer vårens framfart och dokumenterar med foton olika vårtecken. På vägen dit såg vi hur tulpaner hade slagit ut och i skogen lyser det nu vitt av alla vitsippor. Eleverna hade fått ett uppdrag om att ta reda på hur många kronblad/hylleblad en vitsippa kan ha. En vitsippa har inte ett fixt antal kronblad/hylleblad utan det kan variera. I ett stapeldiagram redovisade eleverna antalet kronblad/hylleblad och vi kom fram till att av de vi plockat så var 6 kronblad/hylleblad det vanligaste. Ett kul sätt att kombinera matematik med biologi! 

hur många kronblad/hylleblad har vitsippan du plockat?
6
7
8
vitsippor, tillverkade av eleverna på fritids, sitter nu på temaväggen.

I går hade vi musik och med glädje sjöng eleverna vårsånger om blommor, ägg och om att spela fotboll. 

På matematiklektionen i går delades eleverna upp i två grupper där ena gruppen arbetade i klassrummet med siffror och addition och den andra gruppen var i skogen och utförde olika matematiska uppdrag. Alla var mycket engagerade. 

I dag har vi klistrat in veckobrevet i loggboken. Därefter promenerade vi ner till Sätuna-parken för att leka tillsammans och äta lunch utomhus. 

Nästa vecka: Tema-vecka om miljö, återvinning och allemansrätten. På torsdag den 30/4 (valborgsmässoafton) har vi en gemensam städdag för hela skolan då skolgården ska städas. 

Veckobrevet delas ut på torsdagen, så se till att loggboken ligger i väskan då.  

På fredag den 1/5 är både skola och fritids stängt då det är lovdag.  

Trevlig helg! 

Åsa Annika Lorena Daad Gracia 

Veckobrev v.16

Veckobrev v.16  14/4 – 17/4  2020 

Så har vi kommit tillbaka efter påsklovet och nu är vi inne i mitten på april månad. Så fort tiden går! 

Den här veckan har något fler elever varit närvarande och det känns bra.Hoppas att det håller i sig. 

Den här lite korta veckan har vi arbetat med bokstäverna Kk och Qq. Eleverna hittade en massa bilder i tidningarna på saker som började på “k”. Det var däremot näst intill omöjligt att hitta något på bokstaven “Q”. Kakor, kläder, kuddar och klackskor var något av allt som klistrades upp på collagen. 

Collage
arbete i Bokstavsbok
vi har arbetat med att lyssna efter antalet ljud i ett ord

Även på fritids har eleverna skapat bilder med bokstaven “K” i fokus. 

ko och krabba

I onsdags besökte vi Droppsta gård, som ligger på gångavstånd från skolan. Vi tittade och lyssnade efter sånglärkan som drillade i skyn över fälten. Ett härligt vårtecken! På gården såg vi både kor, kalvar, tjurar, får och lamm. Roligt att man kan både se och få klappa på djuren tyckte eleverna. Igår, torsdag arbetade vi vidare med att ta reda på lite fakta om några djur som bor på bondgårdar. I små grupper tog vi reda på vad djurmedlemmarna heter, födan de äter och vad man får från djuren. Grupperna fick redovisa för varandra i form av ett collage som visades upp. Dessa sitter nu utanför klassrummet.  

kor på Droppsta gård
kalvar
får och lamm på Droppsta gård
fakta om kor
fakta om får
fakta om höns

Igår, torsdag hade vi också musik och eleverna fick lära sig en ny sång som handlade om att “spela fotboll”. Vi tackade också av Adhanet som arbetade sin sista dag på Tingvallaskolan och hon bjöd alla elever på varsin glasspinne.  

I dag har vi lyssnat på eleverna läsläxor och den nya läsläxan har eleverna hemma ända till den 8/5. Nästa fredag ska vi nämligen gå iväg på en utflykt och fredagen den 1/5 är vi ju lediga. 

I bloggen finns  en ny information från Sigtuna kommun angående Corona epidemin. Den kan läsas under detta veckobrev. Adressen till bloggen är www.tingvallaskolan.se  gå vidare till fliken förskoleklass. 

Till alla elever som har anmält fritids i sommar: Lämna in den blankett ni fick i veckan senast måndag 20/4 

Nästa vecka : vi letar efter nya vårtecken i skogsdungen på onsdag 22/4 

                       På fredag den 24/4 går vi till Sätunaparken för att leka och äta lunch utomhus.  

                       Vi går ca. 9.30 och är tillbaka till ca. 13.00. 

Trevlig helg! 

Åsa Annika Lorena Gracia Adhanet 

Ny information till alla vårdnadshavare

Till alla vårdnadshavare med barn i förskolan, skolan och på fritids 

Med anledning av spridningen av covid-19 står vi inför ett läge där många riskerar att bli sjuka. Redan idag finns det flera konstaterade fall av Covid-19 hos personal i våra verksamheter. Vi informerar er föräldrar om konstaterade fall i de fall verksamheten påverkas. Alla vi som jobbar inom skola och barnomsorg här i Sigtuna kommun gör vårt yttersta för att kunna fortsätta bedriva förskola, fritidshem och skola till alla våra barn och elever. Vi bevakar ständigt utvecklingen och förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning 

Förändringar kan bli aktuellt 

Trots vår strävan efter att ha öppet som vanligt kan det bli aktuellt med förändringar om situationen så kräver, vilket vi hoppas att ni i det här speciella läget har förståelse för. Redan nu har några förskoleavdelningar slagits ihop och i två fall även hela förskolor, då det varit betydligt färre såväl barn som personal på plats än vanligt. 
Detta kan komma att ske på fler ställen och med kort varsel. 
 
För, även om många ur personalen på en förskola eller på fritids blir sjuka måste vi kunna fortsätta att erbjuda omsorg till de vårdnadshavare som behöver det.  
Då kan det innebära att den förskola eller det fritidshem som ni vanligtvis har era barn på kan behöva slås ihop med en annan enhet. Det kan också bli aktuellt att begränsa öppettiderna på en förskola eller ett fritidshem för att det ska bli möjligt att bemanna verksamheten. Om en förändring blir aktuell på en specifik förskola eller fritidshem kommer alla berörda vårdnadshavare att kontaktas av rektor. 

Även i grundskolan kan det extraordinära läget innebära att vi behöver genomföra förändringar. Det kan exempelvis handla om förändringar i schemat eller omfördelning av tid mellan olika ämnen.  Blir det aktuellt med omfattade förändringar på ert barns skola kommer skolans rektor att informera mer om detta.  

Vi vill uppmana alla er vårdnadshavare att vara extra noga med att ta till er information som kommer ifrån era barns verksamhet. Beslut om förändring kan komma med kort varsel.  

Det är var och ens ansvar att säkerställa att man håller sina barn hemma vid minsta symtom på smitta, även om symtomen är milda. Även vid misstanke om att barnet kan vara smittat ska barnet vara hemma och undvika sociala kontakter. Barn som har symtom ska stanna hemma tills de har varit symtomfria i två dygn. Friska och symtomfria barn och elever är välkomna till verksamheten. 

På sigtuna.se finner ni alltid den senaste information om covid-19; https://www.sigtuna.se/kommun-och-politik/information-om-corona-viruset-covid-19.html 

Sigtuna kommun har även öppnat en stödlinje för båda barn och vuxna som behöver någon att prata med i tider med mycket oro, ångest och stress. Telefonlinjen bemannas av öppenvården som kan hjälpa dig med din akuta oro eller guida dig vidare om behovet finns; https://www.sigtuna.se/nyheter/nyheter/2020-03-26-stodsamtal-for-barn-och-vuxna-via-telefon.html 

Vi vill slutligen passa på att tacka er för att ni alla hjälps åt för att följa de rekommendationer och restriktioner som finns kring covid-19.  

Ingela Hamlin 

Förvaltningschef  

Barn- och ungdomsförvaltningen 

Ny information från Sigtuna kommun

Bästa föräldrar,  

Vi vill börja med att tacka alla er vårdnadshavare för ert stöd och er uppmuntran i dessa utmanande tider. Det uppskattas av alla oss som jobbar med era barn. De allra flesta av våra verksamheter är igång och vår personal anstränger sig varje dag för att era barn ska ha en så bra tillvaro som möjligt när de är i skolan och förskolan. 

Enkät samhällsviktiga arbeten 

Tack för alla svar vi fick i samband med enkäten om samhällsviktiga arbeten. Det underlättar verkligen vårt arbete med att planera vår verksamhet att ni är så många som har svarat. 

Vi vill passa på att förtydliga att vi inte har begärt information om vilket typ av samhällsviktigt jobb som var och en av er har, utan det vi har försökt göra är att skapa en bild av hur stort omsorgsbehovet skulle vara vid en eventuell stängning. Vi har gjort en övergripande och avidentifierad sammanställning av omsorgsbehovet. De av er som inte hann svara denna gång behöver inte oroa er. Blir en stängning aktuell kommer vi att behöva göra en mer noggrann inventering av omsorgsbehovet.   

Lovskola 

Nästa vecka kör lovskolan igång. Med tanke på rådande omständigheter kommer vi att vidta följande försiktighetsåtgärder:  

  • Antalet elever i varje undervisningsgrupp har minskats och överstiger inte 20 personer.  
  • Eleverna är indelade i olika grupper som har undervisning på antingen förmiddag eller eftermiddag i syfte att färre elever ska vara på plats samtidigt. 
  • Eleverna kommer att placeras med längre avstånd ifrån varandra inne i klassrummen samt i matsalen. 
  • Elever som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, kommer att skickas hem. 

Våra legitimerade lärare är informerade och välkomnar alla elever till lovskolan nästa vecka.  

Vi fortsätter som tidigare med extra god handhygien på skolorna och  i synnerhet i matsalen. Precis som tidigare gäller fortsatt att friska barn och elever är välkomna till förskola, fritids och skolan. Vid minsta symtom är det var och en av er vårdnadshavares ansvar att se till att era barn hålls hemma till dess att de är symtomfria och ytterligare två dagar.  

Till er som har påsklov nästa vecka, hoppas ni får en fin ledighet. 

Med vänliga hälsningar 

Barn- och ungdomsförvaltningen 

Veckobrev v.14

Veckobrev v.14  30/3 –  ¾      2020 

Det var inte länge sedan vi hade ett sportlov och nu står påsklovet för dörren! Tiden har gått så fort. Det känns också som om hela mars månad handlade om elevers och pedagogers närvaro/frånvaro. En väldigt underlig och annorlunda tid har passerat. Hoppas verkligen att de flesta kommer tillbaka till skolan efter påsklovet och är friska. 

Vi som har varit närvarande i skolan har den här veckan haft bokstäverna “Hh och Tt” som veckans bokstäver. Eleverna har arbetat noggrant med sina mandala-bilder, skrivit prydligt i sina bokstavsböcker, använt sin fantasi i tillverkningen av collagen och på ipaden har de bl.a. letat efter ljud i ord och fått lasta rätt ljud på en tågvagn. 

bokstavsboken
tallrikar,tårta,tomat och termometer. Alla börjar på bokstaven ”t”
hundar och händer börjar på bokstaven ”h”

I onsdags fick vi vända blad på almanackan då en ny månad tog sin början. Då passade vi på att göra en väderstatistik över mars månad. Vi kunde konstatera att det soliga vädret hade varit vanligast då den stapeln var högst av staplarna i diagrammet. Eleverna är duktiga på att läsa av ett stapeldiagram. 

stapeldiagram över mars månads väder

På onsdagen hade vi också en lektion om “Humlor”. Vi tog reda på fakta om humlor genom att se på ett naturprogram som hette “Här kommer Britta och Hanna” på Urplay. Att humlor inte kan simma och att de har håriga ben där pollen fastnar var några av de fakta vi tog till oss. Därefter fick eleverna tillverka egna humlor med hjälp av ett mönster som skulle följas med pärlor. Ganska svårt tyckte flera. De fick verkligen öva på olika färdigheter såsom koncentration och uthållighet men även såklart matematik och motorik. Humlorna surrar nu så fint kring knopparna i vårt tematräd och kring blåsipporna nedanför trädet. 

humla av pärlor på temaväggen

Igår, torsdag, sjöng vi vårsånger på musiken och på vår matematiklektion fick eleverna visa sina kunskaper om siffror när vi spelade Bingo. 

bingobrickor med siffror 0-20

Idag har vi lyssnat på eleverna läsläxor. De får återigen ordbilden “den”. Att skilja på d och b är lite knepigt tycker många. Läsläxan är till fredag  den 17/4. 

Vi skickar inte hem de gröna mapparna inför påsklovet. Kommer det nya direktiv om stängning av skolor så får ni hämta materialet på skolan efter påsklovet. Hoppas at det inte ska behöva ske. 

Kom ihåg att ta som vana att uppdatera er information genom bloggen dit adressen är:  www.tingvallaskolan.se 

Vi önskar er alla ett skönt lov och hoppas att ni alla känner er så pass friska att vi ses   tisdag den 14/4 kl. 8.10 

Trevlig helg!  

Åsa Annika Lorena Gracia Adhanet