Veckobrev v.21

Veckobrev v.21  24/5 – 28/5  2021 

Nu har vi verkligen kommit till slutet på det här läsåret. Pingst-helgen har passerat och nu är vi inne i sista veckan i maj och våren tar slut. Sommaren står för dörren! Dock har denna vecka bjudit på ruskigt regnväder. Vi ser fram mot sol och värme som kommer till helgen enligt väderprognosen. 

I måndags var det dock skapligt väder så vi passade på att leka vid Tvärvägens lekplats. 

Tvärvägens lekplats

Vi har i veckan arbetat med matematik på olika sätt. Vi har praktiskt jobbat med talraden. Talraden mellan 0-10. Vi har använt oss själva när vi pratat om begreppen först, sist, före emellan och efter. Vi har stått i led och flyttat oss efter instruktion. Vi har jobbat med begreppen framför och bakom. Alla var mycket engagerade. På UR-play såg vi ett avsnitt från “Miniräknarna” som tog upp dessa begrepp på ett bra och roligt sätt. I arbetsboken fick eleverna visa att de förstått det vi arbetat kring. Med talraden kan man jobba på en massa olika sätt. Vi använde bl.a klädnypor och glasspinnar med siffror på. 

Vi tränar på talraden
Glasspinnar med siffror

I onsdags lyssnade vi på elevernas sista läs-läxa. Ordbilden för de flesta var ”Har”. Tanken har varit att eleverna med hjälp av vårdnadshavaren i hemmet ska läsa texten i boken man får i läxa och ordbilden så mycket att ordet blir bekant för eleverna. Tyvärr kanske inte alla hade gjort läxan på det sättet. När vi hade ett “Ordbingo” förstod vi att många inte kunde läsa ordbilden. Som tur var så jobbade vi två och två och på så sätt kunde man hjälpas åt att hitta ordet. Ett klistermärke blev “vinsten” vid Bingo! 

ord-bingo med ordbilder vi haft i läxa

Den här veckan har vi jobbat vidare i våra svenska-häften. Några har gjort ordrebusar, andra har kryssat ord som börjar på en speciell bokstav och en del har skrivit ord som innehåller tre ord. Alla har försökt så gott man kan och eleverna har varit duktiga på att hjälpa och stötta varandra. Kul! 

Ordrebus
hitta ord

Då flera bland personalen har varit sjuka i veckan har vi haft vikarier i regnbågens förskoleklass. Det har tyvärr varit lite rörigt och pratigt. Hoppas nästa vecka blir lugnare och att de flesta är friska igen. 

Ett förtydligande kring sommaravslutningen:  

Avslutningen för det här läsåret sker fredag den 11/6 kl.8.30 – 10.00. Därefter börjar sommarlovet! Avslutning endast för elever och personal. 

Nästa vecka kommer eleverna att få träffa sin blivande lärare i årskurs 1. Det sker på onsdag den 2/6. Läraren kommer att träffa eleverna i vårt gamla klassrum men även visa det nya klassrummets lokaler.  

Trevlig helg! 

Åsa Daad Lorena Alexandra Isak Sulejman 

Veckobrev v.20

Veckobrev v.20  17/5 – 21/5  2021 

Vi hoppas att ni alla hade en skön, lång helg. Några dagar var ju också riktigt soliga och varma. Skönt! 

I måndags arbetade vi på våra svenska-lektioner med olika material. I elevernas mappar finns varierande arbetsuppgifter där de övar sig i bokstavskännedom, läsning och skrivning. Eleverna fick också i grupper spela olika sällskapsspel. Då övade sig eleverna i att höra rim, koppla bild med ord och känna igen första bokstaven i ett ord. 

Olika sällskapsspel där eleverna övar sig i svenska språket.

Den här veckan har vi jobbat mycket med olika begrepp i matematiken. Det är viktigt att repetera många gånger och på olika sätt för att eleverna ska förstå och bli förtrogna med begreppen. Vi har jobbat med hälften och dubbelt och med olika lägesbegrepp. Vi har kompletterat övningarna med att se avsnitt från olika UR- program såsom “Katten musen tiotusen” och “Livet i mattelandet”. 

Arbete i arbetsboken.
Lägg pennan ”på” stolen.
Lägg pennan ”under” stolen.

I onsdags lämnade vi ut den sista läsläxan för den här terminen. Eleverna fick ordbilden ”har” att leta efter i texten. Hoppas att ni fortsätter att öva på läsningen ni som kommit igång så bra! 

På torsdagen hade hela skolan en brandövning. Vi arbetade med detta som ett litet tema den dagen. Vi pratade om utrymningsvägar, att röken är farlig, att snabbt ta sig ut, att räkna alla och om larmnumret 112. Vi såg en film, läste en saga och eleverna fick också rita ett händelseförlopp kring brandövningen. 


Vi ritar ett händelseförlopp.

Fredagen var den sista dagen för lärarstudenten Naz som varit i skolan under 4 veckor. Vi önskar henne lycka till med de fortsatta studierna. 

Vi önskar alla en trevlig helg! 

Åsa Annika Daad  Lorena  Malin Alexandra Naz 

Sommarbrev från Sigtuna kommun

Till vårdnadshavare i förskola och skola

Ännu ett läsår går mot sitt slut och aldrig trodde väl jag att vi skulle behöva avsluta ännu ett läsår under en pågående pandemi. Förskolan och skolan är oerhört viktiga platser för våra barn och unga. Under läsåret som gått har vi periodvis behövt bedriva undervisning på distans i våra grundskolor och vi har även under kortare perioder behövt stänga vissa förskolor på grund av det allvarliga smittskyddsläget.

Jag vill passa på att framföra mitt varmaste tack till er alla för er förståelse och för ert samarbete när vi har behövt ställa om och ibland ställa in vår verksamhet. Nu hoppas vi innerligt att vi kan bedriva närundervisning de veckor som är kvar av terminen.

Förskolans dag och fritidshemmets dag

Förskolans dag respektive fritidshemmets dag firas i maj varje år och traditionellt brukar det anordnas lite roliga aktiviteter. I samband med dessa dagar brukar vissa verksamheter passa på att bjuda in er vårdnadshavare till gemensamma aktiviteter. Jag tror att de flesta av våra verksamheter kommer att hitta på något för att uppmärksamma dessa dagar på plats. Tyvärr kommer vi inte att ha aktiviteter tillsammans med er föräldrar men barnen kommer få uppleva en dag fylld av aktiviteter och känna att det är en alldeles speciell dag.

Sommaravslutning

Vi hoppas att ni har förståelse för att vi likt förra året inte kommer ha möjlighet att bjuda in er vårdnadshavare till avslutningen. Förskolorna och skolorna kommer att ställa om och ordna ett fint avslut på detta läsår för alla barn och elever. Barn och ungdomsnämnden kommer som vanligt att dela ut elevens utmärkelse till elever i årskurs 6 och 9. Det är en utmärkelse som delas ut till elever som kunskapsmässigt eller kamratmässigt har utmärkt sig.

Håll i, håll ut

Folkhälsomyndigheten framförde att om vi nu alla hjälps åt att fortsätta hålla restriktionerna så kommer smittan plana ut till sommaren. Jag vill verkligen vädja till er alla att vi tillsammans är så noga som bara är möjligt de sista veckorna. Tvätta händerna, försök hålla avstånd och håll era barn hemma om de har minsta symtom på förkylning.

Med vänliga hälsningar

Ingela Hamlin

Förvaltningschef

Barn- och ungdomsförvaltningen

Veckobrev v.18

Veckobrev v.18   3/5 – 7/5 2021 

Nu har vi snart arbetat igenom alla bokstäver i alfabetet. Den här veckan var det “Dd” och “Jj” som vi arbetade lite extra kring. Nästa vecka blir det de sista två bokstäverna som vi kommer att arbeta kring.  På våra språksamlingar har vi arbetat med bokstäver. Tidigare har vi mest fokuserat på ljud och hur det låter men när man ska lära sig läsa måste man också känna igen bokstäverna. Vi har samlats på mattan och gjort övningar tillsammans kring bokstavskännedom. 

I tisdags hade vi två matematiklektioner. Eleverna arbetade med siffror/ tal och med begreppen hälften och dubbelt i arbetsboken. På vår utomhus-lektion fick eleverna arbeta parvis och lösa små uppdrag. Dessa handlade kring matematiska begrepp om olika storlekar, längd, former och antal. Kul att se elevernas engagemang! Några hann med flera uppdrag. 

Antal – siffra
Hälften och dubbelt
uppdrag: olika storlekar
Uppdrag: rektangel

I onsdags hade de flesta kommit ihåg att ta med läsläxan. Några hade övat jättemycket på texten och memorerat den utantill, några kämpar med att läsa ordet på ordkortet och några har lyssnat när en vuxen läst texten och försökt hitta veckans ordbild i texten. Tyvärr finns inte ordet med i alla texter men ordet kan ändå skrivas i skrivboken. Den här veckan är det ordet “Jag” som eleverna ska lära sig att läsa. Läxan är till onsdag den 19/5. 

På torsdagen lekte vi några gemensamma lekar för att stärka gruppkänslan. Vi har också fortsatt med våra lekgrupper på förmiddagsrasten. Vi har nu lyckats samla ihop tillräckligt med raketer/regnbågar att vi i nästa vecka kommer att gå på utflykt till Sätuna-parken och ta med lunchen dit. Vi planerar att göra detta på onsdag den 12/5. Hoppas vädret är skapligt bara… 

På torsdagen fick också eleverna en lektion i vad en “Dikt” är. En text som ofta förmedlar någon slags känsla. Vi försökte sedan att gemensamt skriva en dikt om våren. Vi tycker resultatet blev bra. Dessa dikter kommer vi att sätta upp utanför matsalen. 

Vårdikt
Vårdikt
Vårdikt

Nästa vecka:  måndag och tisdag arbete i klassrummet. På onsdag utflykt till Sätuna-parken. 

                         torsdag 13/5 och fredag den 14/5 är skolan stängd.  

Trevlig helg! 

Åsa Annika Lorena Alexandra Daad Malin Naz