Veckobrev v.34

Veckobrev v. 34  23/8 – 27/8  2021 

Augusti börjar lida mot sitt slut och sommaren likaså. Den här veckan har bjudit på varierat väder, så det är bra att eleverna har stövlar och regnkläder att tillgå. 

Det känns som om en del av våra rutiner har satt sig för eleverna. De vet sina platser i klassrummet och i matsalen. De försöker följa de olika schema-aktiviteterna så gott det går. Vi använder oss av bildstöd så att man inte ska behöva kunna läsa för att veta vad nästa aktivitet på dagen innebär. Den här veckan har fokus legat på trygghet och vår värdegrund där alla är lika mycket värda. Att vi får tycka olika och att det är lika bra. I våra “Hjärtan” har eleverna ritat och berättat om sitt hus, sin favoritmat och om vad de tycker om att göra. Som högläsningsbok har vi läst om “Grodan och hans vänner”. Vi har lekt fritt inomhus och många elever väljer då att spela spel eller bygga pussel. Att bygga i byggrummet är också populärt precis som rummet vi kallar “lägenheten” där det bl.a. finns möjlighet till att klä ut sig. Utomhus har vi tillsammans lekt leken “Katten och råttan”. Som avslutning på dagen har vi också lekt tillsammans. “Gör om mig-leken” är populär liksom “Kims lek”. 

favoritmat
Våra hus
Förra veckans ”hjärtan” och denna veckas

På fredagar skriver vi i vår loggbok och vi har också tillgång till vår idrottssal den dagen.  

Nästa vecka börjar några nya elever i våra klasser och vi  hoppas att de ska trivas och känna trygghet tillsammans med oss. 

Nästa vecka: Vi erbjuder alla vårdnadshavare att boka in sig för ett utvecklingssamtal som är i formen av ett “Lära känna samtal”. Samtalet bokar ni in på ett formulär som Åsa och Annika tillhandahåller. Samtalet kommer att ske i klassrummet den valda tiden och endast en vårdnadshavare är välkommen tillsammans med eleven detta för att vi ska minimera antalet kontakter i skolan under pandemin som råder. Samtalet är en bra chans för er att besöka klassrummet och få svar på frågor ni har kring skolan. De datum som gäller är den 8/9 och den 14/9. Boka in er så snart som möjligt. 

Kom också ihåg att sjukanmälan ska göras för varje dag i Dexter eller på talsvarstjänsten på telefonnummer 08-124 515 32. Om ni är frånvarande från fritids så anmäls detta i tempus. Dessa system är inte synkroniserade nämligen. 

Den 16/9 kommer en fotograf och tar gruppfoto på varje klass. Inga enskilda bilder tas. 

Trevlig helg! 

Åsa Annika Lorena Daad Sulejman 

Veckobrev v.33

Veckobrev v.33  17/8 – 20/8 2021 

Äntligen har vi börjat i skolan! 

Vi har längtat och väntat på alla nya elever och nu har vi äntligen fått träffats! 

Detta är det första veckobrevet som eleverna får och som de klistrar in i sin loggbok varje vecka. I loggboken kommer ni också att följa elevernas skrivutveckling. Ta för vana att läsa veckobrevet noga där vi förmedlar till vårdnadshavarna vad vi arbetat med och annan viktig information att ta dela av. Loggboken ska ligga i väskan varje dag så se till att eleverna har en tillräckligt stor väska/ryggsäck så att den får plats. 

Den här veckan har vi arbetat med rutiner och med att lära känna varandra. Det arbetet fortsätter flera veckor. 

Som rutin har vi att vi träffas på skolgården 8.10 och vi går gemensamt till vårt klassrum i paviljongen. Då det fortfarande är en pandemi så får inte vårdnadshavare komma med in i skolans lokaler men vi försöker stötta och hjälpa nya elever som känner sig lite otrygga så gott vi kan. Den här veckan har vi börjat med värdegrundsarbete där målet är att känna trivsel och trygghet. Vi har pratat om likheter och olikheter t.ex. då vi den här veckan har pratat om begynnelsebokstav och hur en familj kan se ut. I våra stora hjärtan har vi samlat elevernas arbeten. Att samarbeta är också mycket viktig kunskap att lära sig. För att lära känna varandra på ett bra sätt har vi använt oss av leken som metod. Både fri lek inomhus och utomhus men även gemensamma grupplekar som “Gubben i lådan” och “Hunden och benet”. Lekar som eleverna känner igen från förskolan skapar trygghet. 

Grupparbete
Våra olika familjer

Skoldagarna kommer att ha lite olika innehåll men som rutin har vi att eleverna färglägger en bild varje morgon under tystnad men med lugn musik i bakgrunden. Morgonsamling då vi arbetar med almanackan är också en rutin vi har varje dag precis som att vi också lyssnar på saga och äter frukt innan vi går ut på rast. Vi äter vår lunch kl. 12.00 och sedan går vi ut på skolgården och leker tills skoldagen tar slut 13.15.  

Schema på väggen

Vi hoppas att ni alla ska trivas och känna er välkomna här på Tingvallaskolan och att vi tillsammans ska lära oss massor av nya kunskaper under det här läsåret!  

Vi ses på måndag kl. 8.30 vid flaggstången på skolgården. 

Trevlig helg! 

Åsa Annika Daad Lorena Sulejman