Veckobrev v.22

Veckobrev v.22  31/5 – 4/6 2021 

Så har vi kommit fram till läsårets sista veckobrev. Det är med blandade känslor detta brev skrivs. Det har varit ett glädjefullt år, även om det varit en hel del svårigheter och motgångar med allt som hör pandemin till. Det är ett läsår som har varit fullt med prövningar men vi tycker ändå att vi har haft ett FANTASTISK år tillsammans med er alla. 

Eleverna har verkligen kämpat och försökt gjort sitt allra bästa på lektionerna. Vi har lärt oss mycket tillsammans. Inte bara nya kunskaper i svenska, matematik, biologi och musik utan det viktigaste nästan i förskoleklassen: att kunna vara bra kompisar till varandra. När barnen idag berättade om vad de tyckte varit roligt så var lekgrupperna något de flesta lyfte fram som något positiv. Hoppas att känslan av samhörighet och trygghet är något de alla kan ta med sig från det här läsåret.  

Den här veckan har vi jobbat klart i våra matematikböcker. Vi har jobbat mycket med olika matematiska begrepp som t.ex. olika tidsbegrepp och sekvensbilder. 

I onsdags träffade Raketens elever sin blivande lärare: Linda Lindroos. De hade en trevlig stund då de bl.a. ritade en “ryggsäck” med innehåll där eleverna ritade och berättade om sig själva. Linda fick också motta ett brev av var och en som vi hade gjort i förväg. Tyvärr fick Ara förhinder och kunde inte besöka Regnbågens klass som det var planerat. 

Vi har den här veckan avslutat arbetet med bokstäver och gjort en gemensam bokstavsbok som eleverna kommer att ta hem i nästa vecka.  

På måndag 7/6 kommer vi att städa och plocka undan vårt arbetsmaterial. Vi skickar hem allt i en stor pappersmapp.  

På skolavslutningsdagen den 11/6 planerar vi att ha en picknick tillsammans. Eleverna kan själva få ta med vad de vill äta och dricka. Det kan vara t.ex. bullar, kakor och festis.  Vi kommer också att ha en liten avslutning i klassrummet. Allt börjar kl. 8.30 och vi slutar kl.10.00. 

En liten påminnelse till de vårdnadshavare som önskar modersmålsundervisning till hösten för sina barn: Ni måste själva ansöka på nätet på Sigtuna kommun.  

Än en gång : Tack för ett härligt och givande läsår och Lycka till med skolan i fortsättningen!! 

Trevlig Helg! Åsa Annika Daad Lorena Alexandra Malin 

Veckobrev v.21

Veckobrev v.21  24/5 – 28/5  2021 

Nu har vi verkligen kommit till slutet på det här läsåret. Pingst-helgen har passerat och nu är vi inne i sista veckan i maj och våren tar slut. Sommaren står för dörren! Dock har denna vecka bjudit på ruskigt regnväder. Vi ser fram mot sol och värme som kommer till helgen enligt väderprognosen. 

I måndags var det dock skapligt väder så vi passade på att leka vid Tvärvägens lekplats. 

Tvärvägens lekplats

Vi har i veckan arbetat med matematik på olika sätt. Vi har praktiskt jobbat med talraden. Talraden mellan 0-10. Vi har använt oss själva när vi pratat om begreppen först, sist, före emellan och efter. Vi har stått i led och flyttat oss efter instruktion. Vi har jobbat med begreppen framför och bakom. Alla var mycket engagerade. På UR-play såg vi ett avsnitt från “Miniräknarna” som tog upp dessa begrepp på ett bra och roligt sätt. I arbetsboken fick eleverna visa att de förstått det vi arbetat kring. Med talraden kan man jobba på en massa olika sätt. Vi använde bl.a klädnypor och glasspinnar med siffror på. 

Vi tränar på talraden
Glasspinnar med siffror

I onsdags lyssnade vi på elevernas sista läs-läxa. Ordbilden för de flesta var ”Har”. Tanken har varit att eleverna med hjälp av vårdnadshavaren i hemmet ska läsa texten i boken man får i läxa och ordbilden så mycket att ordet blir bekant för eleverna. Tyvärr kanske inte alla hade gjort läxan på det sättet. När vi hade ett “Ordbingo” förstod vi att många inte kunde läsa ordbilden. Som tur var så jobbade vi två och två och på så sätt kunde man hjälpas åt att hitta ordet. Ett klistermärke blev “vinsten” vid Bingo! 

ord-bingo med ordbilder vi haft i läxa

Den här veckan har vi jobbat vidare i våra svenska-häften. Några har gjort ordrebusar, andra har kryssat ord som börjar på en speciell bokstav och en del har skrivit ord som innehåller tre ord. Alla har försökt så gott man kan och eleverna har varit duktiga på att hjälpa och stötta varandra. Kul! 

Ordrebus
hitta ord

Då flera bland personalen har varit sjuka i veckan har vi haft vikarier i regnbågens förskoleklass. Det har tyvärr varit lite rörigt och pratigt. Hoppas nästa vecka blir lugnare och att de flesta är friska igen. 

Ett förtydligande kring sommaravslutningen:  

Avslutningen för det här läsåret sker fredag den 11/6 kl.8.30 – 10.00. Därefter börjar sommarlovet! Avslutning endast för elever och personal. 

Nästa vecka kommer eleverna att få träffa sin blivande lärare i årskurs 1. Det sker på onsdag den 2/6. Läraren kommer att träffa eleverna i vårt gamla klassrum men även visa det nya klassrummets lokaler.  

Trevlig helg! 

Åsa Daad Lorena Alexandra Isak Sulejman 

Veckobrev v.20

Veckobrev v.20  17/5 – 21/5  2021 

Vi hoppas att ni alla hade en skön, lång helg. Några dagar var ju också riktigt soliga och varma. Skönt! 

I måndags arbetade vi på våra svenska-lektioner med olika material. I elevernas mappar finns varierande arbetsuppgifter där de övar sig i bokstavskännedom, läsning och skrivning. Eleverna fick också i grupper spela olika sällskapsspel. Då övade sig eleverna i att höra rim, koppla bild med ord och känna igen första bokstaven i ett ord. 

Olika sällskapsspel där eleverna övar sig i svenska språket.

Den här veckan har vi jobbat mycket med olika begrepp i matematiken. Det är viktigt att repetera många gånger och på olika sätt för att eleverna ska förstå och bli förtrogna med begreppen. Vi har jobbat med hälften och dubbelt och med olika lägesbegrepp. Vi har kompletterat övningarna med att se avsnitt från olika UR- program såsom “Katten musen tiotusen” och “Livet i mattelandet”. 

Arbete i arbetsboken.
Lägg pennan ”på” stolen.
Lägg pennan ”under” stolen.

I onsdags lämnade vi ut den sista läsläxan för den här terminen. Eleverna fick ordbilden ”har” att leta efter i texten. Hoppas att ni fortsätter att öva på läsningen ni som kommit igång så bra! 

På torsdagen hade hela skolan en brandövning. Vi arbetade med detta som ett litet tema den dagen. Vi pratade om utrymningsvägar, att röken är farlig, att snabbt ta sig ut, att räkna alla och om larmnumret 112. Vi såg en film, läste en saga och eleverna fick också rita ett händelseförlopp kring brandövningen. 


Vi ritar ett händelseförlopp.

Fredagen var den sista dagen för lärarstudenten Naz som varit i skolan under 4 veckor. Vi önskar henne lycka till med de fortsatta studierna. 

Vi önskar alla en trevlig helg! 

Åsa Annika Daad  Lorena  Malin Alexandra Naz 

Sommarbrev från Sigtuna kommun

Till vårdnadshavare i förskola och skola

Ännu ett läsår går mot sitt slut och aldrig trodde väl jag att vi skulle behöva avsluta ännu ett läsår under en pågående pandemi. Förskolan och skolan är oerhört viktiga platser för våra barn och unga. Under läsåret som gått har vi periodvis behövt bedriva undervisning på distans i våra grundskolor och vi har även under kortare perioder behövt stänga vissa förskolor på grund av det allvarliga smittskyddsläget.

Jag vill passa på att framföra mitt varmaste tack till er alla för er förståelse och för ert samarbete när vi har behövt ställa om och ibland ställa in vår verksamhet. Nu hoppas vi innerligt att vi kan bedriva närundervisning de veckor som är kvar av terminen.

Förskolans dag och fritidshemmets dag

Förskolans dag respektive fritidshemmets dag firas i maj varje år och traditionellt brukar det anordnas lite roliga aktiviteter. I samband med dessa dagar brukar vissa verksamheter passa på att bjuda in er vårdnadshavare till gemensamma aktiviteter. Jag tror att de flesta av våra verksamheter kommer att hitta på något för att uppmärksamma dessa dagar på plats. Tyvärr kommer vi inte att ha aktiviteter tillsammans med er föräldrar men barnen kommer få uppleva en dag fylld av aktiviteter och känna att det är en alldeles speciell dag.

Sommaravslutning

Vi hoppas att ni har förståelse för att vi likt förra året inte kommer ha möjlighet att bjuda in er vårdnadshavare till avslutningen. Förskolorna och skolorna kommer att ställa om och ordna ett fint avslut på detta läsår för alla barn och elever. Barn och ungdomsnämnden kommer som vanligt att dela ut elevens utmärkelse till elever i årskurs 6 och 9. Det är en utmärkelse som delas ut till elever som kunskapsmässigt eller kamratmässigt har utmärkt sig.

Håll i, håll ut

Folkhälsomyndigheten framförde att om vi nu alla hjälps åt att fortsätta hålla restriktionerna så kommer smittan plana ut till sommaren. Jag vill verkligen vädja till er alla att vi tillsammans är så noga som bara är möjligt de sista veckorna. Tvätta händerna, försök hålla avstånd och håll era barn hemma om de har minsta symtom på förkylning.

Med vänliga hälsningar

Ingela Hamlin

Förvaltningschef

Barn- och ungdomsförvaltningen

Veckobrev v.18

Veckobrev v.18   3/5 – 7/5 2021 

Nu har vi snart arbetat igenom alla bokstäver i alfabetet. Den här veckan var det “Dd” och “Jj” som vi arbetade lite extra kring. Nästa vecka blir det de sista två bokstäverna som vi kommer att arbeta kring.  På våra språksamlingar har vi arbetat med bokstäver. Tidigare har vi mest fokuserat på ljud och hur det låter men när man ska lära sig läsa måste man också känna igen bokstäverna. Vi har samlats på mattan och gjort övningar tillsammans kring bokstavskännedom. 

I tisdags hade vi två matematiklektioner. Eleverna arbetade med siffror/ tal och med begreppen hälften och dubbelt i arbetsboken. På vår utomhus-lektion fick eleverna arbeta parvis och lösa små uppdrag. Dessa handlade kring matematiska begrepp om olika storlekar, längd, former och antal. Kul att se elevernas engagemang! Några hann med flera uppdrag. 

Antal – siffra
Hälften och dubbelt
uppdrag: olika storlekar
Uppdrag: rektangel

I onsdags hade de flesta kommit ihåg att ta med läsläxan. Några hade övat jättemycket på texten och memorerat den utantill, några kämpar med att läsa ordet på ordkortet och några har lyssnat när en vuxen läst texten och försökt hitta veckans ordbild i texten. Tyvärr finns inte ordet med i alla texter men ordet kan ändå skrivas i skrivboken. Den här veckan är det ordet “Jag” som eleverna ska lära sig att läsa. Läxan är till onsdag den 19/5. 

På torsdagen lekte vi några gemensamma lekar för att stärka gruppkänslan. Vi har också fortsatt med våra lekgrupper på förmiddagsrasten. Vi har nu lyckats samla ihop tillräckligt med raketer/regnbågar att vi i nästa vecka kommer att gå på utflykt till Sätuna-parken och ta med lunchen dit. Vi planerar att göra detta på onsdag den 12/5. Hoppas vädret är skapligt bara… 

På torsdagen fick också eleverna en lektion i vad en “Dikt” är. En text som ofta förmedlar någon slags känsla. Vi försökte sedan att gemensamt skriva en dikt om våren. Vi tycker resultatet blev bra. Dessa dikter kommer vi att sätta upp utanför matsalen. 

Vårdikt
Vårdikt
Vårdikt

Nästa vecka:  måndag och tisdag arbete i klassrummet. På onsdag utflykt till Sätuna-parken. 

                         torsdag 13/5 och fredag den 14/5 är skolan stängd.  

Trevlig helg! 

Åsa Annika Lorena Alexandra Daad Malin Naz 

Veckobrev v.17

Veckobrev v.17  26/4 – 30/4  2021 

Den här veckan har vi kallat för en “Miljövecka”. Vi har jobbat kring allemansrätten och kring återvinning av material. 

I måndags fick eleverna ta hem ett häfte där de sorterat saker efter material. När saker ska återvinnas måste man kunna sortera soporna på ett rätt sätt. Med hjälp av utbildningsradions program “Barr och Pinne räddar världen” har vi fått nya kunskaper om hur man ska vara rädd om miljön. Att återvinna saker är bra, att inte spola ned något i toaletten förutom toalettpapper och det som kommer ifrån kroppen och vad allemansrätten innebär är saker vi lärt oss i veckan. I tisdags fick eleverna göra grupparbete kring allemansrätten och på onsdagen gick vi på en tipspromenad där eleverna visade att de lärt sig mycket kring detta miljöarbete. Då eleverna visade goda kunskaper fick var och en också ett “Allemansrättspass” som bevis på detta. 

Grupparbete
Samtal kring grupparbetet
Olika grupparbeten kring allemansrätten
En av frågorna på tipspromenaden

I går torsdag, fick eleverna lära sig lite kring varför man firar valborg. Att man hälsar våren välkommen med sång och eldar. Att förr tände man eldar för att varg och björn skulle skrämmas iväg innan man släppte ut kor och hästar i hagarna. Eleverna fick sedan tillverka en gemensam valborgsmässoeld med hjälp av papper. Tyvärr kommer det inte att vara några riktiga eldar i år då Covid19 sätter stopp för folksamlingar. Hoppas på att vi nästa år får njuta av vacker vårsång och värmande brasor. 

Raketens ”eld”

Veckan avslutades med att vi gick iväg till vår naturruta och plockade skräp. Allt skräp gick vi sedan till återvinningen med och sorterade på bästa sätt. Till lunch åt vi korv och bröd ute på skolgården. Även fritids har jobbat kring miljön den här veckan på lite olika sätt.   

Papper i påsen
sortering vid återvinningen
Fritids har också sorterat

Nästa vecka fortsätter vi skolarbetet med bl.a. arbete kring bokstäver. Kom också ihåg läsläxan är till på onsdag den 5/5. 

Kom ihåg att det inte är någon skola den 13/5 och den 14/5 

Trevlig Valborg och Första maj! 

Åsa Annika Lorena Alexandra Daad Malin Naz 

Veckobrev v.16

Veckobrev v.16  19/4 – 23/4 2021 

Veckan inleddes med varmt och soligt väder. Många elever tyckte att det var så varmt att jackan åkte av på rasten. I slutet på veckan fick vi vara med om ett bakslag då nästan vintern kom tillbaka. Det är vad man kan kalla ett “aprilväder”. 

“Veckans bokstäver” har varit “Cc” och “Zz”. Att ord stavas med bokstaven “C” är inte så lätt då det kan låta både som ett S, ett K eller som “Ch”. Vi kom i alla fall på att citron, cirkus, cykel, clown, chips och citronfjäril stavas med “C”. Vi har skrivit i våra bokstavshäften, gjort collage med bilder ur tidningar och skapat väldigt fina citronfjärilar till vår temavägg. På bokstaven “Z” kom vi på att zebra och zombie börjar på “Z” och vi har också gjort en bilduppgift där eleverna skulle rita färdigt en påbörjad bild. 

Veckans bokstäver : c och z
Citronfjärilar på tema-väggen
citronfjärilar
Lite fakta om citronfjärilen
Göra färdigt zebran…

I tisdags fick eleverna en ny chans på ute-matten med att parvis samla saker och para ihop siffra med antal. Den här gången blåste det inte och eleverna plockade saker som inte var så stora så alla klarade av sin uppgift galant. I arbetsboken arbetade eleverna också denna gång med siffror – antal. 

Ute matte siffran 1-5.
6-10

I onsdags besökte vi vår naturruta. Gräset börjar nu bli grönt och hela dungen var full med vitsippor. Det är så vackert. Vi såg också myror och spindlar. I närheten av skolan såg vi påskliljor och tulpaner som hade börjat blomma. Våren är verkligen på väg. 

Naturrutan den 21/4
Vitsippor
Tulpaner

De flesta hade läst sin läs-läxa och skrivit ordet i häftet. Några kan hela texten utantill, andra har lyssnat när en vuxen läst och letat efter ordet och några kan läsa texten själv utan hjälp. Vi är alla olika och vi är bra på olika saker. Att göra sitt bästa är dock viktigt. Nästa vecka blir det ingen läs-läxa på onsdag utan läxan de fick är till den 5/5. 

På våra språksamlingar har eleverna fått ljuda ut ord och lägga plastbitar vid varje ljud de hör. Kompisarna ska sedan gissa vilket ord man tänkte på. 

Vi kommer att fortsätta med våra lekgrupper på den första rasten även om vi nu nått vår belöning. Vi samlar till en ny belöning i nästa månad. 

Den här veckan har en student från Uppsala universitet börjat sin praktikperiod här på vår skola. Hon heter Naz och kommer att vara här i 4 veckor. 

Nästa vecka kommer vi att ha en tema-vecka om miljö. 

Trevlig helg! 

Åsa Annika Daad Malin Lorena Alexandra Naz 

Veckobrev v.15

Veckobrev v.15  12/4 – 16/4 2021 

Den här veckan har vi arbetat extra med bokstäverna “Kk” och “Qq”. Vi upptäckte att det var väldigt svårt att komma på ord som börjar med bokstaven Q. Kaka, katt och ko var några av de ord vi samlade gemensamt och som vi sedan skrev i våra bokstavshäften. Eleverna har blivit snabba på att skriva bokstäverna. De tycker att det är enklare nu och när man jämför hur eleverna skrev i början av läsåret så är handstilen mycket mera prydlig och läsbar. 

Ord i bokstavsboken

I tisdags var det dags för en utflykt till vår närmaste bondgård, Droppsta gård som den heter. På gården fick eleverna bekanta sig med kor, kalvar och en tjur. Mycket spännande tyckte de flesta. Några elever berättade att de aldrig tidigare hade varit så nära en ko att man kunde klappa den. På gården såg vi hur bonden, med hjälp av en traktor, kunde ge hö till djuren. En liten kalv, som bara var några timmar gammal, fick också en märkning i örat av bonden. Att det luktade lite och att marken var lite lerig fick man stå ut med. Innan vi gick tillbaka tittade vi också på några får i en hage. 

Droppsta gård
Ko som tuggar hö
Kalvar
får i hagen

Vi har sett en faktafilm om kor för att lära oss lite mer om detta djur. Eleverna har lärt sig att man av mjölken kan göra bl.a ost, yoghurt och smör. Att kor äter gräs. Eleverna har sedan fått rita varsin bild från besöket på bondgården.  

I onsdags lyssnade vi på elevernas läsläxor. Roligt att höra hur elevernas läsförmåga utvecklas när de övat mycket hemma. De har nu fått ordet “Och” att öva på. Se till att läsläxan ligger i väskan varje onsdag då vi lyssnar på eleverna och lämnar ut en ny läxa.  

På vår värdegrundslektion har vi övat på att hålla en ballong i luften minst 30 sekunder. Det är ganska svårt då man inte får släppa varandras händer. Det kräver samarbete. 

Den här veckan har vi samlat belöningsregnbågar/raketer på vår första rast. Eleverna leker i grupper om 4-5 personer och då gäller det att hålla sams och leka gemensamt. Det är roligt att se och höra hur positiva de flesta är till att på detta sätt lära känna sina klasskamrater och på detta sätt utveckla det sociala kontaktnätet. Vi kommer i nästa vecka att ha nått målet så att en liten maskeradfest kan hållas i klassrummet. Vi återkommer om vilken dag det blir. 

Trevlig helg! 

Åsa Annika Daad Malin Lorena Alexandra 

Veckobrev v.14

Veckobrev v.14  6/4 – 9/4 2021 

Hoppas att ni alla hade ett lugnt och skönt påsklov. Även om man inte firar påsk så är det skönt med en ledighet. Eleverna berättade om vad de gjort under ledigheten och det lät som om de flesta hade lekt och haft det bra under lovet. 

Den här veckan har vi hälsat några nya elever välkomna till oss på Tingvallaskolan. Vi har fokuserat på våra klassrumsregler och även på hur det kan kännas att komma ny till en klass. För att lära känna varandra bättre har vi haft “Lekgrupper” på förmiddagens rast. Eleverna har blivit indelade i grupper om 4-5 stycken som ska leka tillsammans och komma överens om vad man ska leka. På detta sätt samlar eleverna nu Raketer/ Regnbågar till en belöningsfest/maskerad som de önskar ha i skolan. Vi hoppas att det ska gå bra och att festen snart ska bli av! 

På våra språksamlingar den här veckan har vi fokuserat på var i ordet man hör ett visst ljud. Är det först? Är det i mitten? Eller är det sist i ordet? Vi har jobbat med både “S” och “L”. 

I onsdags lyssnade vi på elevernas läsläxor och det är roligt och spännande att följa deras utveckling. Några har övat mycket och det ger resultat. Bravo! Det nya ordet är “Nu”. Detta ord är meningen att man ska kunna läsa utan att behöva ljuda ihop bokstäverna. Även om man inte hittar ordet i texten så kan man läsa från ordkortet och ordet ska skrivas i skrivboken. 

Som en extra övning i svenska har vi kopierat upp arbetsmaterial som vi jobbar med. Några skriver ord, andra kryssar över de ord som börjar på den aktuella bokstaven eller att hitta gömda ord i en bokstavsruta. 

Vilka ord börjar på bokstaven?
Skriv ordet

På våra mattelektioner i veckan har vi dels arbetat i arbetsboken med siffror och antal men också haft “Ute-matte” där eleverna parvis fick jobba med siffror och antal. Det ska vi fortsätta med flera gånger då alla inte hann färdigt med sin uppgift. 

Siffra och antal
Arbete i arbetsboken
Siffra och antal

På väggen i klassrummet sitter det nu vackra blåsippor som vi gjort. Viktigt att kunna lita på sig själv, lyssna på en instruktion och sedan följa en checklista för att få till det resultat man önskar. 

Blåsippan är ett vårtecken. Blåsippan är fridlyst.

Hoppas att vårvärmen kommer tillbaka i nästa vecka 

Trevlig helg! 

Åsa Annika Lorena Malin Daad Alexandra 

Veckobrev v.12

Veckobrev v.12   22/3 – 26/3  2021 

Det var inte länge sedan vi hade sportlov och nu är det dags för påsklov nästa vecka! Tiden går verkligen snabbt ibland. 

Den här veckan har bokstaven “Gg” varit den bokstav vi arbetat lite extra med. G som i godis, glass, guld och gris. Under veckan har många elever kommit och sagt ord som börjar på “Gg” lite då och då. Kul att höra när man märker elevernas intresse för bokstäver och ljud.  Lika roligt var det att lyssna på elevernas läsläxor i onsdags. Några hade övat väldigt mycket på texten i boken medans några fokuserat på att leta efter ordet som stod på ordkortet. De flesta hade skrivit av ordet minst fem gånger i skrivhäftet. Eleverna behöver hjälp av en vuxen för att kunna klara av läxan. I onsdags fick eleverna en ny läxa med ett nytt ord på ordkortet. Hittar man inte ordet “Sa” så skriver man ändå av ordet i skrivhäftet och läser texten så gott man kan själv eller med hjälp av en vuxen. Då det är påsklov så har eleverna två veckor på sig med den nya läxan. Lycka till! 

Ord som börjar på G

I tisdags hade vi två matematiklektioner. Vi spelade olika tärningsspel och strategispel på den ena lektionen och på den andra arbetade eleverna med siffror och antal i arbetsboken. 

Spela fia med knuff och öva på att räkna prickar på en tärning
Vem blir först av med sina ägg ur korgen?
Tre i rad är ett strategispel.

I torsdags såg vi en film som tog upp fakta om vad som händer med växter och djur under våren. Sedan var det roligt att gå ut och besöka vår naturruta för att se tecken på att våren är på gång: 

Naturrutan den 25/3

 I dikeskanten växte det tussilago och blåsipporna lyste blått och lila bland de torra eklöven. Några buskar hade fått små knoppar. Myrorna i stacken hade vaknat.  

Tussilago i dikeskanten
blåsippor
Myrorna har vaknat i myrstacken

Då det är påsk nästa vecka har vi naturligtvis pratat om varför påsk firas. Vi såg en film och samtalade kring detta. 

Efter påsklovet börjar nya elever i båda förskoleklasserna. Vi hoppas att de ska trivas hos oss. 

Nu önskar vi er en trevlig helg och ett skönt PÅSKLOV! 

Vi ses tisdag den 6/4 kl. 8.10 igen. 

Åsa Annika Alexandra Lorena Sulejman Malin