Veckobrev v.36

Veckobrev v. 36  6/9 – 10/9  2021 

Även denna vecka har flera barn varit sjuka i förkylningssymptom. Vi hoppas och tror att till nästa vecka så ska de flesta vara tillbaka i skolan.  

Vi har fortsatt med arbetet kring vår gemensamma värdegrund. Vi har tagit fram de trivselregler/klassrumsregler som vi tycker är viktiga. Dessa sitter nu på väggen i vårt gemensamma “Hjärta”. Vi kommer att hålla dessa levande genom att alltid påminna varandra om hur vi vill bli bemötta. Nästa vecka får vi delge dessa till alla som varit sjuka. Vi har ritat av våra händer och klippt ut och satt upp händerna runt vårt “Hjärta”. Det blev fint. 

Raketens trivselregler
Regnbågens klassrumsregler

I onsdags var flera elever med sina vårdnadshavare här på utvecklingssamtal med mentorerna. Vi tycker det är viktigt med kontakten med hemmet och på tisdag den 14/9 erbjuds nya tider för samtal. Om man varit sjuk och inte kunnat komma på sitt samtal får man ta kontakt med Åsa eller Annika och försöka hitta en ny tid. 

Den här veckan har vi börjat arbetet med “Jämföra och mäta” som är ett skolutvecklingsprogram inom NTA (Naturvetenskap och teknik för alla). Vi har arbetat i grupp och parvis med begreppen lika-olika och även diskuterat och samtalat kring erfarenheter som eleverna har kring begreppet “Mäta”. Vi arbetar med detta projekt under hela höstterminen. 

Vi ritar av varandra

Under hösten görs en kartläggning av elevernas språkliga medvetenhet och intresse kring matematiska frågor. Vi har den här veckan bl.a. jobbat med att kunna följa en instruktion. Aktiviteterna har gjorts i grupp under roliga former.  

Följ instruktionen.

I vårt hösthäfte har eleverna fått visa att de kan följa ett påbörjat mönster, arbetat med att koppla ihop siffra med antal och även färglagt bilder i vackra höstfärger. 

Arbete i hösthäftet

En liten påminnelse: Varje dag en elev är sjuk måste man sjukanmäla eleven i Dexter. Inte bara den första dagen. Eleven får annars ogiltig frånvaro från skolan. En elev som går på fritids sjukanmäls i tempus.  

Trevlig helg! 

Åsa Annika Daad Lorena Sulejman Felix  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *